ELISA theorie: achtergronden en kwaliteitsaspecten

De opleiding biedt de informatie om de principes, problemen en belangrijkste kwaliteitscriteria van ELISA's te doorgronden.
Tijdens de opleiding komen de navolgende theoretische achtergronden van de ELISA uitgebreid aan bod:
- coaten
- antigenen en antilichamen
- blokkeren en detectie 

De theoretische achtergronden worden vervolgens gekoppeld aan de technische evaluatie van een ELISA. Er wordt geëvalueerd op sensitiviteit, specificiteit, precisie, juistheid, accuratesse, meetfouten, robuustheid, methoden vergelijken en lot-to-lot variatie.

Aansluitend wordt de validatie van een ELISA voor zijn toepassing  besproken en komen interne en externe kwaliteitseisen en -systemen aan de orde zoals:
- normaalwaarden
- diagnostische sensitiviteit
- specificiteit
- voorspellende- en cut-off waarden.

Startdatum: 
11 september 2019

Voor wie?

Deze driedaagse opleiding is bedoeld voor analisten en andere medewerkers van research en diagnostiek laboratoria die hun kennis van ELISA's willen uitbreiden of opfrissen.
De opleiding is op mbo- en hbo-niveau.

Datum en locatie

De totale opleiding duurt drie en een halve dag.

De lesdagen op 11, 18 & 25 september 2019 van 9.30 tot 16.00 uur verzorgt de Hogeschool Leiden.
Op 10 oktober 2019 van 13.30 tot 16.30 uur verzorgt Naktuinbouw het plantspecifieke lesonderdeel in deze opleiding.

Locatie: Hogeschool Leiden.

Binnenkort kunt u zich aanmelden voor deze opleiding via de website van de Hogeschool Leiden.
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven dat u ook het plantspecifieke onderdeel wilt volgen.

De uiterste inschrijfdatum van deze opleiding is 30 juli 2019.

Programma

Onderwerpen in deze opleiding:

  • Inleiding ELISA-technieken
  • Antilichamen, antigenen, antigene determinanten, antigeen-antilichaam interactie
  • Eigenschappen van poly- en monoclonalen
  • Extractie van plantpathogenen uit diverse plantenweefsels en de problemen hierbij
  • Criteria als specificiteit en sensitiviteit
  • De interpretatie van ELISA-uitslagen

Korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met praktijkopdrachten. U leert in de praktijk ook rekening te houden met de monsterkeuze en het effect van monsterbereiding op de resultaten, controles en referentiemateriaal, titratie van antisera, interpretatie van resultaten én praktische problemen, zoals kruisreactiviteit.

Tarief

Het tarief van deze opleiding is nog niet bekend.

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Vragen?