Malus en Prunus naar Verenigd Koninkrijk (VK)

Het VK stelt eisen aan export van Malus en Prunus naar VK. Om artikel 74 en 77 van de VK wetgeving te kunnen dekken moet aangetoond worden dat het bedrijf van productie (een bepaalde periode) vrij is van Candidatus phytoplasma ‘mali’ of Candidatus phytoplasma ‘prunorum’. Dit is de reden dat de NVWA ervoor heeft gekozen te verplichten dat er RKT’s (Rapportages Keuringstoezicht van Naktuinbouw) getoond moeten worden bij de exportinspectie. Vanaf 16 februari verandert dit echter.

laatste update: 15-2-2021

Wat zijn nu de eisen voor export van Malus en Prunus naar het VK?

Het VK stelt eisen aan export van Malus naar het VK. Om artikel 74 van de VK-wetgeving te kunnen dekken, moet aangetoond worden dat het bedrijf van productie drie groeiseizoenen vrij is van Candidatus phytoplasma ‘mali’. Dat is de reden dat de NVWA ervoor heeft gekozen te verplichten dat er drie RKT’s (Rapportages Keuring Toezicht van Naktuinbouw) getoond moeten worden bij de exportinspectie.  

Voor Prunus geldt een soortgelijke eis voor Candidatus phytoplasma ‘prunorum’. Dan is echter de eis dat het bedrijf in het laatste teeltseizoen vrij is bevonden van Candidatus phytoplasma ‘prunorum’ en dit ook aan moet tonen middels een RKT.

Onwerkbare situatie leidt tot andere oplossing

Dit leidt echter tot een onwerkbare situatie met heel veel papieren rompslomp en onvoldoende dekking. Dit heeft ertoe geleid dat gezocht is naar een andere oplossing. Er is vanuit de Naktuinbouw-systemen in beeld gebracht welke bedrijven wel/niet drie groeiseizoenen vrij zijn bevonden van Candidatus phytoplasma ‘mali’ en/of één groeiseizoen vrij zijn van Candidatus  phytoplasma ‘prunorum’. Dit overzicht wordt in een intern register geplaatst.

Intern register geeft keurmeester overzicht 

Voor de keurmeesters die de exportinspecties en exportcertificering verzorgen, wordt een register beschikbaar gesteld, waarin zij kunnen zien welke bedrijven wel/niet vrij zijn van Candidatus phytoplasma ‘mali’ en Candidatus phytoplasma ‘prunorum’ voor export naar het VK. Uiteraard gaan we zeer vertrouwelijk om met deze informatie. Dit register wordt niet openbaar gemaakt voor bedrijven.

Handelaren moeten dus bij de aankoop van Malus en Prunus vragen aan de leverancier of zijn bedrijf voldoet aan deze voorwaarden.

Vanaf dinsdag 16 februari is het interne register leidend

Vanaf dinsdag 16 februari 2021 is het interne register leidend om de VK-eisen rondom Candidatus phytoplasma ‘mali’ en Candidatus phytoplasma ‘prunorum’ af te dekken. De RKT’s zijn dan niet meer nodig.