Monstername bij import

Soms stelt de EU (of Nederland) een extra eis aan binnenkomend plantmateriaal. Om er zeker van te zijn dat de zending vrij is van een bepaald organisme moet er een verplichte monstername (NVWA) plaatsvinden. Deze wordt tijdens de importinspectie gedaan. De inspecteur legt deze partij/zending dan vast totdat de uitslag van het laboratoriumonderzoek er is. Tot die tijd mag de importeur niet over deze partij/zending beschikken.

Laatste update 1-6-2021

Aan geïmporteerde planten of plantaardige producten kan aanhangende grond zitten. Hierdoor kunnen schadelijke nematoden de EU binnenkomen. Deze nematoden kunnen alleen door toetsing worden aangetoond. Momenteel hanteert Nederland alleen voor partijen uit China of Japan een verplichte monstername voor aanhangende grond.

Ook kan het zijn dat een inspecteur tijdens de importzending een verdenking van een quarantaine organisme (NVWA) aantreft. De keurmeester neemt dan een monster en stuurt het in naar het laboratorium. De keurmeester legt de partij/zending waarin het is aangetroffen vast tot de uitslag van de laboratoriumtoets. Tot die tijd mag de importeur niet over deze partij/zending beschikken.

Vanaf 1 april 2021 geldt er ook een verplichte bemonstering bij import van tomaten- en paprikazaden.

Linken

Vraag?