Vanaf vijf namen geldt een goedkoper tarief als u Form denomination check.xlsx gebruikt voor het indienen. U kunt het Exceldocument aan ons sturen per e-mail.

Aan het resultaat van een naamsvoortoetsing kunnen geen rechten worden ontleend. Pas nadat de benaming is ingediend als naamsvoorstel voor een aanvraag voor toelating of kwekersrechtverlening, brengt het CPVO een advies uit over de voorgestelde benaming. Het kan voorkomen dat de benaming dan alsnog bezwaarlijk wordt gevonden.