Nieuwe eisen Verenigd Koninkrijk voor alle waardplanten Xylella fastidiosa

Eind februari 2021 heeft het VK nieuwe eisen gepubliceerd voor de import van waardplanten van Xylella fastidiosa. Deze eisen gelden sinds 5 maart.  De implementatie van de eisen is afgestemd met de NVWA. Wij berichten u graag over de stand van zaken.

Laatste update 21-6-2021

Toetsverplichting voor export VK

In het Verenigd Koninkrijk (VK) geldt de toetsverplichting voor alle Lavandula spp en Rosmarinus officinalis (Syn Salvia rosmarinus). Dit betekent dat bedrijven die andere Lavandula en Rosmarinus-soorten produceren dan Lavandula dentata niet automatisch aan de eisen voldoen.

Naktuinbouw bereidde zich vorig jaar al voor op de mogelijkheid dat het VK deze aanvullende eis zou gaan stellen. Daarom hebben onze keurmeesters bedrijven met Lavandula spp op vrijwillige basis aanvullend bemonsterd. Deze bedrijven zijn daarna opgenomen in een register ‘overzicht leveranciers waardplanten Xf naar het VK’.

Belangrijkste eisen

Voor alle waardplanten geldt dat ze tenminste drie jaar lang, of indien het jong materiaal betreft, gedurende het gehele leven, in een land of gebied vrij van Xylella zijn geproduceerd. Dit is de belangrijkste wijziging. Daarnaast geldt voor de zeven hoog risico gewassen een aanvullende eis van bedrijfsvrijheid op basis van een toets. Het gaat om deze gewassen: Olea europeana, Nerium oleander, Prunus dulcis, Lavandula spp,  Rosmarinus, Coffea  spp en Polygala myrtifolia.

Behalve voor Lavandula spp. en rozemarijn geldt in de EU al een toetsverplichting in het kader van het plantenpaspoort. Voor export naar het VK is daarom alleen een aanvullende bemonstering nodig als u Lavandula spp. of rozemarijn teelt.

Plaatsing op exportlijst

Bedrijven die in dit register staan zijn aanvullend bemonsterd en voldoen aan de eisen. Planten van kwekerijen met Lavandula en Rosmarinus die niet in het register staan kunnen vanaf 5 maart niet meer geëxporteerd worden naar het VK. Er is GEEN overgangsregeling van kracht.

U kunt zich melden bij Naktuinbouw voor een aanvullende bemonstering en opname in het register. Neem hiervoor contact op met keuringen@naktuinbouw.nl. Let op de monstername en het onderzoek duurt een aantal weken. Wilt u zeker zijn dat u planten geschikt zijn tijdens aflevering, vraag dan de monstername minimaal 1 maand voor aflevering aan.

De kosten van een aanvullende bemonstering vindt u in de tarievenlijst.

Zelf aanmelden voor plaatsing op exportlijst

Vermelding op deze exportlijst geldt voor het lopende kalenderjaar. Wilt u voor het volgende kalenderjaar op de exportlijst blijven? Meldt u zich tijdig opnieuw aan voor een bemonstering. 

Aanvulling Polygala myrtifolia

Voor de export van Polygala myrtifolia geldt boven op de eis van bedrijfsvrijheid nog een eis: een partijbemonstering vlak voor export. Wilt u Polygala myrtifolia exporteren? Dan moet er vlak voor export door de keurmeester een monster worden genomen.