Wijziging aan eisen voor inspectielocaties rondom ‘tijdelijke opslag’

Publicatiedatum Nieuws: 14 november 2017

Om importmateriaal te ontvangen op uw bedrijf moet u een erkende importinspectielocatie (EIL) zijn. Wijzigingen in het Douanewetboek van de Unie (DWU) hebben gevolgen voor de eisen aan erkende importinspectielocaties. Voordat de overgangsperiode eindigt moet u aan de nieuwe eisen voldoen om importinspecties op uw EIL te laten plaatsvinden.

EIL = ‘Tijdelijk opslag van goederen’

Op 1 mei 2016 werd het DWU van toepassing. De Douane informeerde u eind april 2016 over de gevolgen hiervan voor de tijdelijke opslag van te inspecteren goederen. En over een overgangsperiode. De Douane maakte kort daarna bekend dat tot en met 31 december 2017 alle door de NVWA erkende importinspectielocaties zijn aangewezen als plaats waar ‘tijdelijke opslag van goederen’ mogelijk is.

Eenvoudiger om aan eisen ‘tijdelijke opslag’ te voldoen

Nu is duidelijk dat in het voorjaar van 2018 een wijziging wordt doorgevoerd in een uitvoeringsverordening van het DWU. Hierdoor wordt het voor veel erkende importinspectielocaties eenvoudiger om aan de eisen voor tijdelijke opslag van deze wetgeving te voldoen dan tot voor kort de verwachting was.

Verlenging overgangsperiode

In afwachting van de genoemde wijziging verlengt de Douane de huidige overgangsperiode (was tot 31 december 2017). Om zeker te zijn dat u voor het einde van de verlengde periode aan de eisen van tijdelijke opslag voor goederen voldoet, vragen wij u de bijlage door te nemen. In de bijlage staat een uitleg over deze wijziging en wat er moet gebeuren om importmateriaal te mogen ontvangen op de EIL. Zonder juiste toestemming/vergunning kunnen er geen importinspecties meer plaatsvinden op uw EIL.

Lees meer in dit bericht van de NVWA voor erkende importinspectielocaties.