Nematoden

Naktuinbouw kan de kwaliteit van grond, zaad- en plantmateriaal toetsen op de aanwezigheid van nematoden (aaltjes). Deze toetsen geven zekerheid over de kwaliteit van uw teeltmateriaal. Nematoden kunnen grote schade veroorzaken in gewassen. Preventief onderzoek van grond, zaden en plantmateriaal kan dit voorkomen. Daarnaast kunnen we een nematodentoets op uw materiaal uitvoeren voor een aaltjesvrijverklaring voor onder andere bepaalde exportbestemmingen.

Over deze toets

Naktuinbouw biedt onderzoek aan op verschillende plantparasitaire aaltjes, waaronder Xiphinema en Longidorus soorten in grond, voor onder andere het kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Elite bij aardbei.

Voor de handel in plantuien (zaad) is voor stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) een aaltjesvrijverklaring nodig. Ook andere gewassen moeten voor bepaalde exportbestemmingen een aaltjesvrijverklaring hebben.

Met de Oostenbrinktrechter kunnen wij alle levende aaltjes opspoelen en analyseren. Dit is onder andere nodig voor het kwaliteit-plus-systeem Select Plant bij aardbei. Hiervoor onderzoeken onze laboranten aardbeiengrond op de aanwezigheid van Xiphinema spp. en Longidorus spp.

In plantuien (zaad) kunnen onze laboranten onder andere stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) aantonen. Het extraheren van aaltjes uit plantmateriaal en zaad doen wij met behulp van een regenapparaat. Deze methode maakt gebruik van de beweeglijkheid en bezinkingssnelheid van nematoden. Wanneer geïnfecteerd plantmateriaal of zaad in water ligt, kruipen de nematoden uit het materiaal het water in en bezinken. Daarna kan de laborant bepalen om welk aaltje het gaat.

Naktuinbouw kan de volgende nematoden aantonen:

 • Aphelenchoides spp.
 • Aphelenchus spp.
 • Ditylenchus spp. (stengelaaltje)
 • Hemicycliophora spp.
 • Heterodera larven
 • Longidorus spp.
 • Meloidogyne spp. (wortelknobbelaaltje)
 • Paratylenchus spp.
 • Pratylenchus spp. (wortellesieaaltje)
 • Roylenchus spp.
 • Trichodorus spp. (virusoverdragend aaltje)
 • Xiphinema spp.

Inzendeisen

Algemene inzendeisen voor monsters:

 • Verpak het materiaal in plastic.
 • Verzend het materiaal in een stevige doos. Bevestig het inzendformulier aan de buitenkant.
 • Bij vochtbepaling in zaadmonsters verpakt en verstuurd u deze dampdicht.
 • Als u SPOED op de zending zet, krijgt het monster voorrang en wordt zo snel mogelijk ingezet. We brengen dan het spoedtarief (zie tarievenlijst) in rekening.

Naast de algemene inzendeisen zijn er eisen afhankelijk van het materiaal dat u inzendt.

Inzenden van zaden:

 • Stuur voor Naktuinbouw-attesten altijd minimaal twee keer de noodzakelijke hoeveelheid zaad op. Zo ontstaat er geen vertraging in het geval van een herhalingsonderzoek.
 • Stuur bij voorkeur altijd onbehandelde zaadmonsters in. Zaadbehandelingen kunnen de betrouwbaarheid en de gezondheidsonderzoeken beïnvloeden.
 • Laat het ons weten op het inzendformulier als het zaad ontsmet is.

Inzenden van blad- of steelmateriaal:

 • Wij ontvangen uw materiaal graag uiterlijk woensdag voor de week van de toetsing.
 • Let op dat u geen materiaal op vrijdag verstuurt in verband met het weekend.
 • Voor toetsing op Poty virus is een dubbele hoeveelheid materiaal nodig.
Verzend- en afleveradres voor monsters voor toetsen:

Naktuinbouw

T.a.v. Administratie Laboratoria

Sotaweg 22

2371 GD Roelofarendsveen

Tarief

In de Tarieven Laboratoria 2021 vindt u per sector de tarieven voor de verschillende toetsen die we voor u kunnen uitvoeren.

Aanmelden

U kunt gebruik maken van het inzendformulier om uw monsters voor onderzoek aan te melden. Deze kunt u met de monsters meesturen.

Vragen?