Schimmel

Naktuinbouw kan de kwaliteit van zaad- en plantmateriaal toetsen op de aanwezigheid van schimmels. Deze toetsen geven zekerheid over de kwaliteit van uw teeltmateriaal.

Over deze toets

Voor het toetsen op schimmels gebruikt Naktuinbouw meestal de uitplaatmethode, gecombineerd met microscopische identificatie. De PCR-techniek gebruiken wij voor gevoelige detectie van bijvoorbeeld Fusarium-soorten in Cyclamen en Begonia. Schimmelonderzoek kunnen onze laboranten ook op grondmonsters uitvoeren, bijvoorbeeld voor Verticillium dahliae en Fusarium oxysporum spp.

Inzendeisen

Algemene inzendeisen voor monsters:

  • Verpak het materiaal in plastic.
  • Verzend het materiaal in een stevige doos. Bevestig het inzendformulier aan de buitenkant.
  • Bij vochtbepaling in zaadmonsters verpakt en verstuurd u deze dampdicht.
  • Als u SPOED op de zending zet, krijgt het monster voorrang en wordt zo snel mogelijk ingezet. We brengen dan het spoedtarief (zie tarievenlijst) in rekening.

Naast de algemene inzendeisen zijn er eisen afhankelijk van het materiaal dat u inzendt.

Inzenden van zaden:

  • Stuur voor Naktuinbouw-attesten altijd minimaal twee keer de noodzakelijke hoeveelheid zaad op. Zo ontstaat er geen vertraging in het geval van een herhalingsonderzoek.
  • Stuur bij voorkeur altijd onbehandelde zaadmonsters in. Zaadbehandelingen kunnen de betrouwbaarheid en de gezondheidsonderzoeken beïnvloeden.
  • Laat het ons weten op het inzendformulier als het zaad ontsmet is.

Inzenden van blad- of steelmateriaal:

  • Wij ontvangen uw materiaal graag uiterlijk woensdag voor de week van de toetsing.
  • Let op dat u geen materiaal op vrijdag verstuurt in verband met het weekend.
  • Voor toetsing op Poty virus is een dubbele hoeveelheid materiaal nodig.
Verzend- en afleveradres voor monsters voor toetsen:

Naktuinbouw

T.a.v. Administratie Laboratoria

Sotaweg 22

2371 GD Roelofarendsveen

Tarief

In de Tarieven Laboratoria 2021 vindt u per sector de tarieven voor de verschillende toetsen die we voor u kunnen uitvoeren.

Aanmelden

U kunt gebruik maken van het inzendformulier om uw monsters voor onderzoek aan te melden. Deze kunt u met de monsters meesturen.

Vragen?