Bevestigingstoetsen gezondheidstoetsen niet meer in tarievenlijst Laboratoria in 2022

Publicatiedatum Nieuws: 17 december 2021

Het Toetslaboratorium vereenvoudigde de tarievenlijst. Bij gezondheidstoetsen brengt het laboratorium vanaf 1 januari 2022 geen aparte tarieven meer in rekening voor de bevestigingstoetsen. Dit geldt niet voor kwaliteitstoetsen (zaadanalyse), langdurige toetsen (trajectopdrachten) of maatwerk (onderzoeksopdrachten of diagnostiek). 

Pipetteerrobot

Bevestigingstoetsen

Een bevestigingstoets is een toets die wordt uitgevoerd indien er uit de basistoets een verdenking is die verder onderzocht moet worden. We gebruiken daarvoor diverse technieken, zoals PCR, microscopisch preparaat of biotoets.

Voorheen brachten we dit apart en achteraf in rekening omdat het vooraf niet duidelijk was wanneer dit wel of niet nodig was. We maakten een analyse hoe vaak bevestigingstoetsen nodig zijn en verwerkten dat in de prijs voor een toets.

Vanaf januari 2022 brengen we hiervoor dus geen extra kosten meer in rekening. Bij aanvraag van de toets is direct duidelijk welke kosten (exclusief BTW) we in rekening brengen.

Uitzonderingen

Voor enkele bevestigingstoetsen brengen we nog wel extra kosten in rekening. Deze staan apart in de tarievenlijst.

Het gaat om twee typen toetsen, waarbij de bevestiging een extra service is:

  1. Enkele bevestigingstoetsen, welke zeer weinig worden uitgevoerd. Dit zijn de pathogeniteitstoetsen voor Acidovorax citrulli en Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis.
  2. Bevestigingstoetsen van quarantaine-organismen, welke verplicht door de NVWA moeten worden uitgevoerd.

* Voor basisbedragen zie Tarieven Laboratoria 2022.