Dank voor uw tijdige perceelsaangifte!

Publicatiedatum Nieuws: 12 juli 2021

Bijna alle perceelsaangiften waren dit jaar rond 15 mei aangeleverd. Mooi op tijd dus. 

Dit geeft de keurmeester meer tijd om een efficiënte planning te maken. Onze teamadministratie heeft meer tijd voor het verwerken van de perceelsaangiften voor de deadline.

Er zijn dit jaar meer perceelsaangiften binnengekomen

Dit komt door de toename van Boomkwekerijbedrijven in het kader van de PHR. Voor 35 bedrijven staat de aangifte nog open. Aan deze bedrijven is de brief 'Toepassen belastende maatregel' aangetekend verstuurd. Vorig jaar lag het aantal verstuurde brieven nog op 113. Goed om te zien dat dit aantal een stuk lager ligt dit jaar.

Bedankt voor uw medewerking!