ESCAA-jaarvergadering start 17 mei bij Naktuinbouw

Publicatiedatum Nieuws: 15 mei 2017

Naktuinbouw en NAK organiseerden 17, 18 en 19 mei de jaarvergadering van de ESCAA (European Seed Certification Agencies Association). Dit jaar is Nederland het gastland.

Jaarvergadering ESCAA dit jaar in Nederland

De ESCAA wordt gevormd door de hoofden van de nationale keuringsinstellingen in de EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland. De vereniging komt één keer per jaar bijeen in één van de deelnemende landen om op informele wijze onderwerpen te bespreken. Op uitnodiging van Naktuinbouw en NAK is de jaarvergadering dit jaar in Nederland. In de vergadering kwamen dit jaar de volgende onderwerpen aan bod:

  • erkende monstername
  • mengsels
  • beveiliging van labels
  • aardappelveredeling
  • aardappelzaad

Wat doet ESCAA?

ESCAA:

  • bevordert de dialoog en uitwisseling van ervaringen en gegevens tussen de EU-keuringsinstellingen.
  • versterkt de kennis van elkaars certificeringssystemen.
  • harmoniseert de uitvoering van de EU-regels en voorschriften.
  • onderhoudt contacten met andere internationale verbanden van keuringsinstellingen.