EU-audit plantenpaspoort

Publicatiedatum Nieuws: 08 juli 2022

In maart voerde de EU een audit uit in Nederland gericht op de implementatie van het nieuwe plantenpaspoort. Naktuinbouw en alle andere keuringsdiensten waren nauw bij het programma betrokken. De NVWA coördineerde de audit. Het conceptrapport van de audit is recent verschenen.

EU audit plantenpaspoort

Op basis van de verstrekte informatie en de bezoeken aan een aantal bedrijven konden de auditoren zich een goed beeld vormen van de wijze waarop de EU-regelgeving wordt nageleefd.

Het conceptrapport van de audit is recent verschenen

In grote lijnen is het beeld positief, maar er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten. Deze punten hebben vooral betrekking op:

  • de autorisatie van bedrijven bij het afgeven van het plantenpaspoort.
  • op de ontsluiting van kennis over ziekten en plagen ten behoeve van geautoriseerde bedrijven. 

De NVWA bereidt samen met de keuringsdiensten een reactie voor. Ook stellen ze een actieplan op om de punten waar mogelijk te verbeteren.