Gewijzigde TQ sla

Publicatiedatum Nieuws: 20 september 2019

De bladkleur van sla wordt met vijf kenmerken beschreven. Tot nu toe werden er drie daarvan gebruikt in de TQ, maar recent is er een vierde bij gekomen. U moet bij rassen met anthocyaan nu ook aangeven hoe groot het anthocyaanoppervlak is (kenmerk 13).

DUS-onderzoek Sla

Alleen als dat oppervlak niet zo groot is (score 6 of minder), hoeft u de groene kleur te beschrijven (kenmerk 14 en 15). Anders vult u in ‘not applicable’. Als u gebruik maakt van online aanmelden (via de tool van het CPVO) wordt u vanzelf naar de vragen geleid die passen bij groen of overwegend rood blad.