Grote belangstelling Plantenpaspoort

Publicatiedatum Nieuws: 26 november 2018

Een samenwerkingsverband van Naktuinbouw, Royal FloraHolland, LTO Nederland, LTO Glaskracht NL, VBN, KCB, NVWA, KAVB, Anthos, Plantum, VGB en BKD organiseerde bijeenkomsten en communicatie over plantenpaspoort. De plantenpaspoortplicht voor alle planten gaat in per 14 december 2019. Die geldt voor alle voor opplant bestemde planten, teeltmateriaal en alle kamer-, perk- en kuipplanten. Diverse zaden zijn uitgezonderd van de paspoortplicht.

Bijeenkomst plantenpaspoort

Drie drukbezochte bijeenkomsten werden georganiseerd in Asten, Aalsmeer en Naaldwijk. In totaal kregen meer dan 520 aanvoerders en kopers een toelichting op de nieuwe regels voor het plantenpaspoort. Tijdens de informatiebijeenkomsten belichtten Naktuinbouw, KCB, aanvoerders Villiers en Gebroeders van de Reep en koper Noviflora het plantenpaspoort vanuit verschillende invalshoeken. Aan de orde kwamen onder andere:

  • de achterliggende regelgeving
  • hoe de regelgeving omgezet wordt naar de praktijk
  • handhaving en tips voor de praktische uitvoering

Belangstellenden stelden veel vragen naar aanleiding van de presentaties. De nieuwe regelgeving wordt door veel ondernemers als ingrijpend ervaren vanwege extra belasting van tijd en kosten. De bijeenkomsten voorzagen in een duidelijke behoefte. Dat bleek uit de vele positieve reacties en de goede sfeer.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en de presentatie op de pagina Alles weten over nieuwe plantenpaspoort en Plantgezondheidsverordening