Herziening Plantenziektenwet

Publicatiedatum Nieuws: 17 januari 2019

Op 14 december 2019 treedt de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening in werking. In het verlengde daarvan komt er in Nederland de Plantgezondheidswet. Deze wet vervangt de huidige Plantenziektenwet uit 1951. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) diende eind vorig jaar een wetsvoorstel in voor de herziening en vernieuwing van de Plantenziektenwet.

Keuren Bloem

Voorkomen van schadelijke organismen

De nieuwe Plantgezondheidswet richt zich op het voorkomen van en verspreiden van nieuwe en schadelijke organismen voor planten en plantaardige producten. In de EU-Plantgezondheidsverordening staat dat voor de naleving van de regels één centrale autoriteit verantwoordelijk moet worden gevormd. In Nederland is dit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Uitbreiding bevoegdheden keuringsdiensten

In de nieuwe wet doet de minister een voorstel voor uitbreiding van de taken van de keuringsdiensten. Zo worden de keuringsdiensten zelf verantwoordelijk voor de plantenpaspoortcontroles. Dit viel eerder onder het toezicht van de NVWA. Ook voeren de keuringsdiensten straks zelf de controles uit op de zogenaamde RNQP’s. Dit is een in de Europese verordening opgenomen nieuwe categorie schadelijke organismen. Op het gebied van import en export is er geen wijziging in de bevoegdheden. NVWA blijft hier eindverantwoordelijk.

Handhaving

Net als de NVWA krijgen ook de keuringsdiensten meer handhavingsinstrumenten. Zo kan Naktuinbouw bijvoorbeeld straks ook boetes opleggen als bedrijven in gebreke blijven.

Invoering

De vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer bespreekt dit wetsvoorstel op 18 januari. Er wordt naar gestreefd de nieuwe Plantgezondheidswet op hetzelfde tijdstip in werking te laten treden als de Europese verordening: 14 december aanstaande dus.