Hoe zit het met gereguleerde organismen?

Publicatiedatum Nieuws: 09 augustus 2022

De Plantgezondheidswet stelt regels om schade door ziekten en plagen aan planten te voorkomen of te beperken. Een aantal ziekten en plagen is in deze wet specifiek aangewezen als zogenoemde 'gereguleerde' organismen. Een ziekte of plaag wordt alleen gereguleerd als die aan bepaalde criteria voldoet. Een belangrijk criterium is dat er onaanvaardbare schade kan ontstaan in teelten, de groene ruimte of voor de werkgelegenheid, als deze organismen zich vestigen of verspreiden in de EU.

Er zijn 3 groepen gereguleerde organismen.

  • Quarantaine-organismen
  • PZ-quarantaine-organismen
  • RNQP's

Lees verder op de website van de NVWA.