Impact van de Brexit

Publicatiedatum Nieuws: 03 juni 2021

De Brexit bracht in de aanloopfase vooral veel onzekerheid met zich mee. Diverse data die steeds niet doorgingen, regels en afspraken die onduidelijk bleven. Samen met de bedrijven is het goed gelukt ons voor te bereiden op deze grote klus.

Exportinspectie

“We probeerden de impact zo goed mogelijk in beeld te krijgen”, vertelt Edwin Egthuijsen, manager team FZI (Fytosanitaire Zendingsinspecties). “Om hoeveel bedrijven gaat het, om hoeveel zendingen? We kregen veel informatie van bedrijven wat ons hielp om in te schatten hoeveel inspecties we konden verwachten. Het aantal inspecties begin dit jaar verdubbelden zich ruim ten opzichte van 2020. Alleen al dit jaar namen we 10 nieuwe keurmeesters in dienst waardoor we nu met 55 keurmeesters de inspecties uitvoeren.”

Werken met e-CertNL

Edwin vertelt verder: “Het programma van de overheid waarin bedrijven exportinspecties aanvragen is niet voor iedereen gesneden koek. Bedrijven die eerst nog niet exporteerden naar derde landen gaven we trainingen om met het systeem te leren werken. Ook onze helpdesk breidden we uit om de vele vragen te kunnen beantwoorden. De sector ervaart de hulp vanuit de helpdesk als heel positief. Bedrijven die e-CertNL gebruiken, kunnen zich ook aanmelden voor een SMS-melding als het systeem van de overheid er tijdelijk uitligt. Ze krijgen dan ook een melding als de storing is verholpen.”

Zeer tevreden

Veel flexibiliteit was nodig van keurmeesters die er extra werk bijkregen omdat bijvoorbeeld nieuwe keurmeesters nog niet waren ingewerkt. Maar ook van collega’s die bedrijven hielpen bij het aanvraagproces en van bedrijven zelf om eventuele inspecties te verplaatsen als dat nodig was. Edwin besluit: “We zijn trots op hoe we in overleg met het ministerie van LNV, NVWA, de brancheorganisaties en vele bedrijven deze klus tot zover hebben geklaard!”