Importmonitoring zaaizaden van tomaat en paprika vanwege ToBRFV

Publicatiedatum Nieuws: 07 juli 2020

Vanaf half juli worden steekproefsgewijs importpartijen van tomaten- en paprikazaden getoetst op Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Dit gebeurt in opdracht van de NVWA. Hiermee geeft de NVWA invulling aan de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 van de Commissie (bijlage III, artikel 6). Daarin wordt verplicht om risicogericht planten bestemd voor opplant (waaronder ook zaden vallen) te toetsen op latente besmettingen.

Tomatenkas

De NVWA krijgt regelmatig meldingen binnen van verdenkingen van ToBRFV op zaden van tomaat en Capsicum sp. bij import. Verschillende partijen uit diverse landen zijn door de NVWA positief getest en besmet bevonden. Daarnaast worden de huidige EU-noodmaatregelen tegen ToBRFV binnenkort aangescherpt. Ook moeten de lidstaten naar verwachting tenminste 20% van de importzendingen van zaden van tomaat en paprika verplicht natoetsen bij import.

Vanwege het risico van ToBRFV en de EU-regelgeving worden steekproefsgewijs willekeurige importpartijen van tomaten- en paprikazaden getoetst worden op ToBRFV. In totaal worden 50 partijen paprikazaad en 150 partijen tomatenzaad bemonsterd bij import. Inspecteurs van Naktuinbouw en KCB voeren dit uit.

De partijen worden bij monstername niet vastgelegd. De afhandeling van een positieve uitslag is volgens de vastgestelde procedures voor ToBRFV. Negatieve toetsuitslagen kunnen gebruikt worden voor afgifte van een plantenpaspoort of voor exportcertificering. Met de resultaten van de monitoring kan zo nodig gerichter en intensiever getoetst worden bij import van zaden uit landen met een groter risico op besmetting van ToBRFV.

Meer informatie

Heeft u vragen hierover? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Bron: NVWA