Informatiebijeenkomst nieuw coderingssysteem zaaizaden

Publicatiedatum Nieuws: 24 december 2018

Op 15 februari organiseert de NVWA samen met Plantum, Naktuinbouw en NAK een informatiebijeenkomst over het nieuwe coderingssysteem voor zaaizaden en het nieuwe register codering zaaizaden.

Export zaaizaden

Implementatie herziening fytosanitaire garanties voor export zaaizaden

De NVWA en Plantum starten met de uitrol van het nieuwe coderingssysteem voor zaaizaden. Het nieuwe systeem wordt op beperkte schaal vanaf 7 januari 2019 getest onder een kleine groep bedrijven. Vanaf het voorjaar van 2019 kan iedere exporteur van zaaizaden hiermee te maken krijgen.

Aangesloten bij de Standard Additional Declaration (SAD) van e-Phyto (IPPC)

Sinds de eerste informatiebijeenkomst op 15 juni 2018 is er de afgelopen maanden intensief gewerkt aan een nieuw coderingssysteem van fytosanitaire dekkingen. Hiervoor is zoveel mogelijk aangesloten bij de Standard Additional Declaration (SAD) van e-Phyto (IPPC). Ook is gewerkt aan het evalueren en onderbouwen van dekkingen voor bestaande organisme/productcombinaties. Waar mogelijk neemt de NVWA contact op met importerende landen. Dit resulteerde al in aanpassing van importeisen van enkele 3e landen.

Wat betekent het voor u?

De andere (nieuwe) codes verschijnen gaandeweg in de landeneisen. De NVWA heeft met Plantum overgangstermijnen afgesproken wanneer de aanpassing van de bestaande coderingen resulteert in een verzwaring van de dekking. De nieuwe dekkingen en coderingen worden opgenomen in een nieuw register codering zaaizaden. De geldigheid van een Instructie voor Invoervergunning wordt zes maanden, om het proces goed te laten verlopen.

Informatiebijeenkomst op 15 februari 2019

De nieuwe coderingssystematiek en het nieuwe register codering zaaizaden roepen zeker nog vragen op. Om de eerste vragen te beantwoorden, organiseert de NVWA samen met Plantum, Naktuinbouw en NAK op 15 februari een bijeenkomst. Bent u geïnteresseerd in deze bijeenkomst? Dan ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk vrijdag 18 januari 2019. Vermeld uw naam en bedrijfsnaam. Maximaal twee personen per bedrijf.