Informatiebijeenkomsten Plantenpaspoort druk bezocht

Publicatiedatum Nieuws: 28 juni 2019

Op 20 en 26 juni woonden bijna 350 telers, handelaren en toeleveranciers bijeenkomsten over het verplichte plantenpaspoort bij.

Bijeenkomst_plantenpaspoort

Een groot samenwerkingsverband tussen o.a. Naktuinbouw, NVWA, Glastuinbouw Nederland, LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten, VBN, RFH, Plantion en vertegenwoordigers in de handel organiseerden de bijeenkomsten.

Plantenpaspoort

Vanaf 14 december 2019 is het gebruik van het plantenpaspoort verplicht voor alle telers en handelaren in pot-, perk- en kuipplanten, bomen en vaste planten. Een plantenpaspoort is een officieel label of etiket dat wordt aangebracht op een zending plantaardige producten. Dit document geeft informatie over de identiteit en herkomst van de zending.

Lay-out

Doel van het plantenpaspoort is een betere bescherming van de EU tegen ziekten en plagen met behoud van vrij handelsverkeer en markttoegang. Deze paspoortplicht heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering en interne (software)systemen. De bijeenkomsten gingen met name over het waarom en de eisen/lay-out van het plantenpaspoort. Er is een vast format vastgesteld in de EU met in de linkerbovenhoek: de EU-vlag en in de rechterbovenhoek: het woord ‘Plant Passport’. Verder moeten daarin de volgende elementen worden benoemd:
A. Botanische naam
B. ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer (9 cijfers)
C. Traceerbaarheidscode
D. ISO-code land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is.

Afstemmen in de keten

Naast een duidelijke presentatie van de NVWA kregen telers en handelaren de ruimte om hun visie en ervaring te delen met het publiek. Prangende vragen die bij beide bijeenkomsten naar voren kwamen: wie regelt het plantenpaspoort en hoe worden de kosten ervan verdeeld. Goede afstemming over deze ketenkosten tussen de diverse ketenpartijen is een eerste vereiste om te zorgen dat wij als BV Nederland de wereld kunnen blijven voorzien van kwalitatief sterke bomen en planten. De presentaties kunt u hier downloaden.

Heeft u nog vragen? Bekijk de pagina Vraag en antwoord nieuwe plantenpaspoort en Plantgezondheidsverordening

Bron: Glastuinbouw Nederland