Inspectietijden tijdens de feestdagen

Publicatiedatum Nieuws: 01 mei 2018

Wilt u een inspectie laten uitvoeren in mei? Houdt u dan rekening met de feestdagen en onze Keurmeestersdag.

Op Eerste Pinksterdag (20 mei 2018) voeren wij geen inspecties uit. Op aanvraag voeren wij wel inspecties uit op Hemelvaartsdag (10 mei) en Tweede Pinksterdag (21 mei). Dit tegen het geldende tarief voor feestdagen. Hiervoor dient u het verzoek een werkdag van te voren, voor 12 uur, in bij onze planning. Dit geldt ook voor importinspecties.

Keurmeestersdag op 15 mei

Op dinsdag 15 mei vindt de jaarlijkse keurmeesterdag van Naktuinbouw plaats. Deze dag worden alle keurmeesters bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en nieuwigheden van ons vakgebied. Uiteraard willen daar graag alle keurmeesters bij aanwezig zijn.

Wilt u hier zoveel als mogelijk rekening mee houden? Vraag uw inspecties bij voorkeur op dinsdagochtend vroeg of op woensdagochtend aan. Alvast bedankt voor de medewerking.