Invoerverbod Xylella-waardplanten uit een aantal derde landen met afgiftedatum fytosanitair certificaat 1 maart 2023 en later

Publicatiedatum Nieuws: 01 maart 2023

Er geldt een importverbod voor plantmateriaal vatbaar voor Xylella fastidiosa. Het gaat om planten voor opplant, met uitzondering van zaden.

Import van dit materiaal is niet langer toegestaan vanuit een aantal derde landen als het fytosanitaire certificaat is afgegeven op of na 1 maart 2023. Dit is besloten op basis van verordening (EU) 2020/1201.

De NVWA heeft besloten deze wijziging vanaf donderdag 2 maart in te laten gaan.

Importverbod geldt voor deze landen

Het gaat daarbij vooralsnog om import uit de volgende landen: Argentinië, Chili, China, Colombia, Ecuador, Filipijnen, India, Indonesië, Jordanië, Oezbekistan, Peru, Sri Lanka, Vietnam, El Salvador en Oekraïne. 

Wel toegelaten derde landen 

De lijsten met wél toegelaten derde landen, gebieden en productielocaties worden door de NVWA bijgehouden en gepubliceerd in ‘Attachment 1: Xylella’ van de checklist Bijschrijvingen bij import anders dan groenten en fruit.

Wat zijn waardplanten van Xylella fastidiosa?

De lijst met waardplanten van Xylella fastidiosa is aangegeven in annex I van EU verordening 2020/1201.

Meer informatie

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Bron: NVWA