Inzameling boomzaden gestart

Publicatiedatum Nieuws: 10 oktober 2019

De inzameling van boomzaden startte op 23 september met de oogst van Quercus rubra. Per 7 oktober kunnen ook andere boomzaden worden ingezameld.

Boomzaden voor bosbouwdoeleinden moeten voldoen aan de eisen van de richtlijn Bosbouwkundig Teeltmateriaal (1999/105/EG). Inzamelaars mogen deze boomzaden alleen verzamelen op locaties die geregistreerd staan in de Rassenlijst Bomen. Onze inspecteurs houden toezicht op het inzamelen.

Lees hier meer over de inzameling van boomzaden.