Let op bij keuringen in grensgebieden

Publicatiedatum Nieuws: 14 april 2020

Vanwege de EU-Plantgezondheidsverordening voeren wij geen wettelijke fytosanitaire (veld)keuringen meer uit op het grondgebied van andere EU-lidstaten.

Vanaf 2020 moeten bedrijven hun percelen of perceeldelen die in grensgebieden liggen aanmelden bij de Nationale autoriteiten van het land. Het kan dus dat u teeltaangifte doet voor hetzelfde perceel bij zowel Naktuinbouw als bij de keuringsdienst in een andere EU-lidstaat.

  1. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat percelen die in een andere EU-lidstaat liggen ook gekeurd worden door de keuringsdienst van die lidstaat. 
  2. U bent er ook verantwoordelijk voor dat deze geteelde partijen met de juiste documenten naar het moederbedrijf in Nederland gaan. De keurmeesters van Naktuinbouw controleren hierop.

Teeltaangifte doet u bij de keuringsdienst in het land waar het perceel ligt

Het is belangrijk dat u uw percelen of delen van percelen met teeltmateriaal in grensgebieden (ook) aanmeldt bij de betreffende autoriteiten.

Adressen van autoriteiten in het buitenland

België

  • F.A.V.V. – Administratief centrum Kruidtuin, Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55, B-1000 Brussel, België
  • Vlaamse overheid, Agentschap voor Landbouw en Visserij (AW), Koning Albert II-laan 35, bus 41, B-1030 Brussel, België

Een officiële, geldige AM-vrij verklaring van de percelen kan alleen de F.A.V.V. afgeven.

Frankrijk

  • DRAF SRPV PICARDIE, Allée de la Croix Rompue, 518, Rue Saint Fuscien, BP 69, 80092 Amiens, Frankrijk

Een officiële, geldige AM-vrij verklaring van de percelen kan alleen de SRPV afgeven. Naktuinbouw geeft uw teelt van eerstejaars plantuitjes door aan SOC in Frankrijk.

Duitsland

  • Federal Ministry of Food and Agriculture, Div. 714, Plant Health, Phytosanitary affairs in export, Rochusstrasse 1, 53123 Bonn
     

Kwaliteit-plus-systemen

Keuringen voor certificering van kwaliteit-plus-systemen als Naktuinbouw Select Plant of Naktuinbouw Elite voeren wij wel uit in de grensgebieden.

Vragen?

Neem voor vragen contact op met de teamadministratie Keuringen via e-mail.
U kunt ook contact opnemen met de keurmeester van Naktuinbouw die uw bedrijf bezoekt.