Lijst Xylella-waardplanten voor export Australië uitgebreid

Publicatiedatum Nieuws: 02 september 2020

Voor export van teeltmateriaal naar Australië gelden voor een aantal Xylella-waardplanten al langere tijd eisen. Sinds 3 augustus 2020 heeft Australië de lijst met waardplanten uitgebreid met een aantal nieuwe families. Het register ‘Landenoverzicht exporteisen Sierteelt – Australië’ is aangepast.

Australie

Voor planten uit de hieronder genoemde families, afkomstig uit Europa, India, Israël, Iran, Libanon, Taiwan, Turkije en Zuid-, Midden- en Noord-Amerika, inclusief de Caraïben, geldt dat deze moeten worden bemonsterd en onderzocht op Xylella spp:

  • Cannaceae
  • Gesneriaceae
  • Linaceae
  • Polemoniaceae
  • Resedaceae
  • Scrophulariaceae
  • Simmondsiaceae
  • Strelitziaceae
  • Tamaricaceae

Dit geldt voor al het teeltmateriaal. Van weefselkweekmateriaal moeten de moederplanten worden bemonsterd en onderzocht.

Voor het aanvragen van een bemonstering zie ‘Aanvragen exportbemonstering’.