Minder aantasting bacterievuurcontrole

Publicatiedatum Nieuws: 12 oktober 2020
Momenteel ronden we de bacterievuurcontroles in de Groene Ruimte af. Het blijkt uit de eerste resultaten dat het aantal aantastingen behoorlijk lager ligt dan vorig jaar. Dit kan komen door de minder gunstige omstandigheden tijdens de bloei van met name meidoorn.

Wilt u een aanvraag indienen?

Liggen uw percelen in de bufferzone? En wilt u deze laten bemonsteren op latente aanwezigheid van bacterievuur? Dien dan uw aanvraag in. U doet dat via de formulieren die u van ons hebt ontvangen. Een latente bemonstering mét een negatieve uitslag is één van de voorwaarden voor het voeren van PZ – ERWIAM-paspoorten.

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met het team Administratie Keuringen Boomkwekerijgewassen via tel. (071) 332 62 88 of e-mail.