Monstername stengelaaltjes op bietenpercelen vanaf 4 weken na rooien toegestaan

Publicatiedatum Nieuws: 29 november 2019

De aanvangsdatum voor het verplichte grondonderzoek op stengelaaltjes en witrot op bietenpercelen (voorvrucht) die gebruikt gaan worden voor plantuitjesteelt, wijzigt naar vier weken na rooien.

Veld suikerbieten

Aanleiding voor aanpassing was het verzoek van de (plant)uientelers (en handelaren) om de monstername van het grondonderzoek op stengelaaltjes en witrot voor bietenpercelen (voorvrucht) te vervroegen. Daardoor is er meer tijd beschikbaar om bij een eventuele besmetting een ander perceel te zoeken en te laten analyseren.

De periodewijziging is vooraf goed onderzocht om tot een bewuste en betrouwbare keuze te komen. Uit het onderzoek bleek dat de onderzoeksresultaten vergelijkbaar zijn met die van de bemonsteringsperiode die tot nu toe gebruikelijk was.

Tijden veranderen. Daar waar in de jaren ‘80 de bieten nog vooral in het late najaar werden gerooid, loopt de bietencampagne tegenwoordig door over een langere periode van begin september tot eind januari. Een vaste aanvangsdatum (1 januari) voor monstername is hierdoor minder logisch geworden.