Naktuinbouw aanwezig op Brexit-bijeenkomst voor agrosector

Publicatiedatum Nieuws: 13 juni 2018

Brexit kan een grote impact hebben op de tuinbouwsector en op u als ondernemer. Om u bij de voorbereidingen te helpen organiseren het Ministerie van LNV, LTO Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW een speciale bijeenkomst over Brexit voor ondernemers uit de agrosector. Naktuinbouw is hierbij aanwezig met enkele deskundigen.

Onder andere minister Carola Schouten, Hans de Boer vanuit VNO-NCW en Marc Calon vanuit LTO Nederland spreken op deze bijeenkomst. Experts van de Rabobank, Douane en NVWA praten u bij over hoe Brexit de agrosector kan raken en wat u nu al kunt doen om kansen te benutten en risico’s te ondervangen.

Stel uw vraag aan onze deskundigen

Tijdens de informatiemarkt kunt u vragen stellen aan verschillende deskundigen. Onder meer die van Naktuinbouw. Zij geven informatie over rassenregistratie, kwekersrecht en import en export naar het Verenigd Koninkrijk.

Aanmelding

De Brexit-bijeenkomst is op donderdag 28 juni van 13:00 uur tot 15:30 uur bij Flora Holland in Naaldwijk. Hier treft u het programma aan. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website van VNO-NCW en MKB Nederland. Meer handige links over de Brexit treft u op een speciale pagina aan op onze website.