Naktuinbouw en coronamaatregelen

Publicatiedatum Nieuws: 30 april 2020

Ook Naktuinbouw doet er alles aan om te helpen verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Naktuinbouw volgt de adviezen, richtlijnen en maatregelen van RIVM en de Rijksoverheid. Wat merkt u daarvan?

Coronavirus

Waar mogelijk gaan onze keurings-/inspectie- en laboratoriumwerkzaamheden door. Onze keurmeesters nemen voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat zij het coronavirus verspreiden. Zij houden zich aan de beschermende maatregelen van bedrijven die zij bezoeken. Wij vragen u vooraf of het bezoeken van de locatie veilig is. Dit om te voorkomen dat de keurmeester een inspectie uitvoert die risicovol is. Contact met personen op bedrijven beperken wij tot het minimum. We willen u ook vragen dat als na een bezoek van ons blijkt dat er ziektegevallen op uw bedrijf zijn u het ons meldt.

  Wat betekent het voor keuringen op uw locatie?

  Het voorkomen van verspreiding van het virus kunnen we niet alleen. Dat doen we samen! Ook van u verwachten we alle medewerking om ons bedrijfsbezoek mogelijk te maken. Onze keurmeesters nemen geen enkel risico. Zij hebben de opdracht om een bezoek af te breken als blijkt dat er onnodige risico’s zijn. Wij rekenen daarom op uw medewerking en begrip. U bent er zelf ook bij gebaat dat uw producten op tijd het handelscircuit in kunnen.

  Wij verwachten bij een bedrijfsbezoek het volgende van u:

  • Meld direct bij binnenkomst eventuele bijzonderheden, mocht er iets aan de hand zijn.
  • Voorkom alle onnodige contacten, begeleid bij voorkeur met slechts één contactpersoon onze keurmeester.
  • Houd altijd minstens twee meter afstand van elkaar.
  • Leg documenten vast klaar op gepaste afstand.
  • Enig geduld. Soms vragen aanpassingen in de werkwijze wat extra inspanning en tijd. Iedereen doet zijn uiterste best om zo efficiënt als mogelijk te werken.

  Wat betekent het voor het testen van uw monsters in ons laboratorium?

  Wij blijven onze laboratoriumwerkzaamheden uitvoeren. Vooralsnog zijn er geen wijzigingen in onze doorlooptijden en service. Dit kan veranderen als er andere maatregelen in Nederland worden afgekondigd of als de monsterstroom onverwachts toeneemt.

  Het kan zijn dat er in uw bedrijf/laboratorium zaken veranderen waardoor u meer of minder monsters naar Naktuinbouw stuurt. Wij willen hierop graag goed voorbereid zijn. Wij vragen u om ons in de komende tijd op de hoogte te stellen van (wijzigingen in) het aantal monsters dat u wilt inzenden. En welke toetsen u wilt aanvragen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen.

  Wij verzoeken u om al uw monsters per post of koerier naar ons op te sturen. Als het echt noodzakelijk is en als het echt niet anders kan dat u uw pakket zelf langs brengt, dan neemt u vooraf contact op met onze Laboratoria via telefoonnummer (071) 332 61 50 of e-mail. LET OP: onze telefonische bereikbaarheid is verminderd. Onze voorkeur gaat uit naar contact per e-mail.

  Moet u Naktuinbouw bezoeken of wilt u uw monster brengen?

  Bijeenkomsten met externen en opleidingen bij Naktuinbouw stellen we uit. Wij informeren u zodra er nieuwe data beschikbaar zijn. Bezoeken die echt nodig zijn voor de voortgang van ons werk gaan in specifieke gevallen na overleg door. Denk bijvoorbeeld aan het stempelen van certificaten of het afleveren van materiaal. Het vooraf afstemmen is nodig omdat onze medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken. Onze bezetting op onze locaties is minimaal. Houd er rekening mee dat door de minimale bezetting op ons kantoor er vertraging in uw proces kan ontstaan.

  De DUS-onderzoeken voor kwekersrecht van de afdeling Rassenonderzoek gaan door. We zaaien, planten én beoordelen volop.
  Bezoek beperken we zoveel mogelijk. Alleen als we zien dat de onderscheidbaarheid of uniformiteit niet goed is, nodigen we u uit. Als u ons niet wil of kan bezoeken, brengen we u op de hoogte van onze bevindingen via foto of video.

  Bij een bezoek aan Naktuinbouw treffen we natuurlijk voorzorgs- en hygiënemaatregelen. Wij vragen u dringend alleen Naktuinbouw te bezoeken als dat dus echt niet anders kan. Mocht u toch Naktuinbouw moeten bezoeken, houdt u zich dan aan de volgende voorwaarden:

  • U komt niet uit een risicogebied of bent daar recent geweest.
  • U heeft geen contact gehad met een coronapatiënt of iemand die symptomen vertoont / heeft vertoond.
  • U mag zelf geen verkoudheidsklachten of koorts hebben als u ons bezoekt.
  • U houdt zich aan de voorgeschreven afstand van twee meter tot onze medewerkers.
  • U overhandigt uw pakket ‘contactloos’ bij de receptie.

  Contact

  Waar mogelijk werken onze medewerkers thuis. We hebben de werktijden verruimd om spreiding mogelijk te maken. Hierdoor kan het dat onze telefonische bereikbaarheid minder goed is. We geven de voorkeur aan contact via e-mail.

  Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.