Naktuinbouw en coronamaatregelen

Publicatiedatum Nieuws: 02 oktober 2020

Ook Naktuinbouw doet er alles aan om te helpen verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Naktuinbouw volgt de adviezen, richtlijnen en maatregelen van RIVM en de Rijksoverheid. Wat merkt u daarvan?

Coronavirus

Waar mogelijk gaan onze keurings-, inspectie- laboratoriumwerkzaamheden en opleidingen door. Onze keurmeesters nemen voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat zij het coronavirus verspreiden, dan wel zelf besmet worden. Zij houden zich aan de beschermende maatregelen van bedrijven die zij bezoeken. Wij vragen u in onbekende situaties vooraf of het bezoeken van de locatie veilig is. Dit om te voorkomen dat de keurmeester een inspectie uitvoert die risicovol is. Contact met personen op bedrijven beperken wij tot het minimum. We willen u ook vragen dat als na een bezoek van ons blijkt dat er ziektegevallen op uw bedrijf zijn u het ons meldt.

  Wat betekent het voor keuringen op uw locatie?

  Het voorkomen van verspreiding van het virus kunnen we niet alleen. Dat doen we samen! Ook van u verwachten we alle medewerking om ons bedrijfsbezoek mogelijk te maken. Onze keurmeesters nemen geen enkel risico. Zij hebben de opdracht om een bezoek af te breken als blijkt dat er onnodige risico’s zijn. Wij rekenen daarom op uw medewerking en begrip. U bent er zelf ook bij gebaat dat uw producten op tijd het handelscircuit in kunnen.

  Wij verwachten bij een bedrijfsbezoek het volgende van u:

  • Een veilige werkomgeving voor onze keurmeester.
  • Een keurmeester neemt mogelijk voorafgaande aan een keuring contact met u op. Dit als uw situatie onbekend is.
  • Meld direct bij binnenkomst van onze keurmeester eventuele bijzonderheden, in het geval er iets aan de hand is op uw bedrijf. Dit kan variëren van medewerkers met symptomen tot bijzonderheden in het te keuren product.
  • Voorkom onnodige contacten, begeleid bij voorkeur met slechts één contactpersoon onze keurmeester.
  • Houd altijd minstens anderhalve meter afstand van elkaar.
  • Leg documenten vast klaar op gepaste afstand.
  • Enig geduld. Soms vragen aanpassingen in de werkwijze wat extra inspanning en tijd. Iedereen doet zijn uiterste best om zo efficiënt als mogelijk te werken.

  Wat betekent het voor het testen van uw monsters in ons laboratorium?

  Wij blijven onze laboratoriumwerkzaamheden uitvoeren. Wij doen er in deze coronatijd alles aan om u op de gebruikelijke wijze van dienst te zijn. Door corona moeten we soms aanpassingen doen in de werkwijze van onze laboratoria. Wij vragen uw begrip als er soms enige vertraging in de doorlooptijd optreedt.

  Het kan zijn dat er in uw bedrijf/laboratorium zaken veranderen waardoor u meer of minder monsters naar Naktuinbouw stuurt. Wij willen hierop graag goed voorbereid zijn. Wij vragen u om ons in de komende tijd op de hoogte te stellen van (wijzigingen in) het aantal monsters dat u wilt inzenden. En welke toetsen u wilt aanvragen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen.

  Wij verzoeken u om al uw monsters per post of koerier naar ons op te sturen. Als het echt noodzakelijk is en als het echt niet anders kan dat u uw pakket zelf langs brengt, dan neemt u vooraf contact op met onze Laboratoria via telefoonnummer (071) 332 61 50 of e-mail. LET OP: onze telefonische bereikbaarheid is verminderd. Onze voorkeur gaat uit naar contact per e-mail.

  Moet u Naktuinbouw bezoeken of wilt u uw monster brengen?

  Bezoeken die echt nodig zijn voor de voortgang van ons werk gaan in specifieke gevallen na overleg door. Denk bijvoorbeeld aan het stempelen van certificaten of het afleveren van materiaal. Het vooraf afstemmen is nodig omdat onze medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken. Onze bezetting op onze locaties is minimaal. Houd er rekening mee dat door de minimale bezetting op ons kantoor er vertraging in uw proces kan ontstaan.

  De DUS-onderzoeken voor kwekersrecht van onze afdeling Rassenonderzoek lopen gewoon door. Het bezoeken van deze proeven beperken wij zoveel mogelijk. Wij houden voorlopig geen bezoekdagen. Het bezoeken van proeven is alleen mogelijk als er sprake is van een bijzondere situatie of als zich een probleem voordoet. Als u ons in een dergelijke situatie niet kunt of wilt bezoeken, dan brengen wij u graag op de hoogte via foto, video of live stream.

  Bij een bezoek aan Naktuinbouw treffen we natuurlijk voorzorgs- en hygiënemaatregelen. Wij vragen u dringend alleen Naktuinbouw te bezoeken als dat dus echt niet anders kan. Mocht u toch Naktuinbouw moeten bezoeken, houdt u zich dan aan de volgende voorwaarden:

  • U komt niet uit een risicogebied of bent daar recent geweest.
  • U heeft geen contact gehad met een coronapatiënt of iemand die symptomen vertoont / heeft vertoond.
  • U mag zelf geen verkoudheidsklachten of koorts hebben als u ons bezoekt.
  • U houdt zich aan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter tot onze medewerkers.
  • U overhandigt uw pakket ‘contactloos’ bij de receptie.

  Bij onze receptie doen wij een gezondheidscheck. Wij vragen ook om uw contactgegevens.

  Komt u een opleiding bij ons volgen?

  Bij het uitvoeren van onze opleidingen staat uw gezondheid en die van onze trainers en medewerkers voorop. De richtlijnen van het RIVM zijn hierbij leidend. Wij verwelkomen u (nog steeds) graag op onze locatie met naleving van het speciale Coronaprotocol Opleidingen. Dit is een aanvulling op de alinea hierboven. De opleidingsgroepen zijn verkleind om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Van uw kant vragen wij begrip voor de maatregelen én een passende houding.  

  Contact

  Waar mogelijk werken onze medewerkers thuis. We hebben de werktijden verruimd om spreiding mogelijk te maken. Hierdoor kan het dat onze telefonische bereikbaarheid minder goed is. We geven de voorkeur aan contact via e-mail.
  Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we het virus indammen.

  Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.