Nieuw document blokkeren importzendingen

Publicatiedatum Nieuws: 17 januari 2020

Naktuinbouw gaat een nieuwe formulier 'Blokkade Importzending Fytosanitair' gebruiken bij importzendingen die niet voldoen aan de fytosanitaire eisen van de EU.

De keurmeester vult dit formulier in als hij een zending moet vastleggen, laat het op de inspectielocatie ondertekenen en laat het daar achter.

Blokkade-import

Zendingen kunnen bij import worden vastgelegd als:

  • er geen origineel fytosanitair certificaat beschikbaar is
  • het fytosanitair certificaat niet voldoet
  • een vermoedelijk Q-organisme is gevonden
  • een invoerverbod geldt

Waarom een nieuw document?

Nu wordt het Europees Fytosanitair Vervoersdocument (EFV) gebruikt voor het blokkeren van een importzending én voor verlegging van de fytosanitaire inspectie naar een andere EU-lidstaat. De invulvelden op het formulier zijn gericht op het verleggen van de fytosanitaire inspectie. Het EFV is onvoldoende passend voor het blokkeren van importzendingen. Ook zijn gegevens die ingevuld moeten worden op het EFV digitaal beschikbaar en is het dus niet langer zinvol om deze gegevens handmatig op het document over te nemen. In afstemming met de NVWA besloten wij een nieuw document te ontwikkelen. Het document is specifiek voor het blokkeren van importzendingen: het formulier Blokkade Importzending Fytosanitair.

Uitproberen

De NVWA gaf ons toestemming om het nieuwe formulier in de praktijk uit te proberen. Het gaat eerst om een papieren formulier. We willen dit in de toekomst digitaliseren.

Vragen?

Neem contact op met de afdeling Keuringen FZI per e-mail of tel. (071) 332 61 68.