Nieuw pakket sancties tegen Russische Federatie van kracht

Publicatiedatum Nieuws: 22 april 2022

Vanaf 9 april 2022 is een nieuw pakket sancties, gericht tegen de Russische Federatie, van kracht. De sancties zijn te vinden in verordening (EU) 2022/576 en omvatten een wijziging op (EU) 833/2014. De sancties hebben ook betrekking op plantaardige producten en hout.

De sancties hebben betrekking op de export van producten van een aantal zogenoemde GN-codes. Samengevat betreft het uitgangsmateriaal voor sierteelt (bloembollen, vaste planten, boomkwekerijproducten, stekmateriaal) en een aantal houtsoorten. Voor hout geldt ook een importverbod. Tot 10 juli 2022 kunnen deze producten nog wel geleverd worden mits het contract vóór 9 april 2022 is aangegaan. Vanaf 10 juli 2022 mag dit helemaal niet meer.

Bij afgifte van een certificaat in de categorieën bomen en jonge planten, bloembollen en hout, of bij een importinspectie van hout, wordt de aanvrager of aangever gevraagd een verklaring te tekenen dat de producten in de betreffende zending niet onder de sancties vallen. Zonder verklaring wordt geen certificaat afgegeven of vindt geen inspectie plaats.

Bron: NVWA