NIEUW: TaqMan RT-PCR voor tabaksratelvirus in tuinbouwgewassen

Publicatiedatum Nieuws: 11 november 2019

Het toetslaboratorium heeft onlangs een nieuwe PCR-toets aan haar portfolio toegevoegd voor tabaksratelvirus (TRV). De symptomen kunnen per gewas verschillen. Op de meeste gewassen ontstaan vlekkerige, gele en gestreepte patronen. De toets is gevalideerd voor plantmateriaal van tuinbouwgewassen.

Tabaksratelvirus wordt verspreid door wortelaaltjes (Trichodoridae) waardoor de PCR zeer geschikt voor onder andere meerjarige gewassen die in de volle grond worden geteeld. Het virus kan in een andere vorm voorkomen die door de ELISA-methode niet wordt aangetoond.

Voor vaste planten is, vanwege het risico op besmetting, het toetsen op dit virus met een PCR-methode verplicht binnen het kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Elite. De PCR is een gevoelige methode en er kunnen meer bladeren per monsters worden samengevoegd dan voor de ELISA-methode. Verder detecteert deze PCR-toets net als de ELISA ook alle varianten van het virus.

  • Monster: er kunnen 25 bladstukjes (max. 1 gram in totaal) samengevoegd worden in een extractiezakje (merk Bioreba), of 25 hele bladeren in een gesloten plastic zakje.
  • Kosten PCR-toets: € 64,80. De staffel voor de PCR-toets is anders dan de ELISA. Zie voor basistarieven de tarievenlijst.
  • Duur van de toets: 3 dagen

De ELISA-methode kan ook aangevraagd worden. Deze toets is goedkoper, de duur van de toets is even lang. De TRV ELISA wordt vaak gecombineerd met het vroege verbruiningsvirus van erwten (PEBV). Dit is een virus dat verwant is aan TRV en de PEBV ELISA detecteert ook varianten van TRV. Beide ELISA’s zijn nodig om de verschillende varianten van TRV te detecteren, de PCR detecteert alle varianten van TRV.

De PCR-toets kan in combinatie worden aangevraagd met het komkommermozaïekvirus (CMV) op hetzelfde monster.

Voor basistarieven zie onze tarievenlijst Laboratoria.