Nieuw: training Export zaaizaden

Publicatiedatum Nieuws: 26 november 2021

Wilt u meer inzicht in het proces van exportcertificering van groente- en bloemzaden? Volg dan onze nieuwe training Export zaaizaden op 19 januari 2022.

Exportzaden

Voor de export van plantmateriaal naar derde landen (buiten de EU) is het verplicht een exportinspectie aan te vragen en een fytosanitair certificaat op te maken. Dit doet u via e-CertNL. Dit is een overheidssysteem voor het opmaken van onder andere fytosanitaire exportcertificaten en het aanvragen van fytosanitaire exportinspecties. 

Daarnaast moet worden voldaan aan de eisen die derde landen stellen en moet er met veel zaken rekening gehouden worden. Om u meer inzicht te geven in het proces van exportcertificering van groente- en bloemzaden hebben wij deze training ontwikkeld.

De eerste training is op 19 januari 2022

Deze training is geschikt voor medewerkers van bedrijven die te maken hebben of krijgen met het proces van exportcertificering en gebruik gaan maken van e-CertNL. Het gaat in deze training om de applicatie Zaaizaden.

Meer informatie?

Kijk op de opleidingspagina. Daar kunt u zich ook inschrijven als deze training is wat u zoekt.