Nieuwe eisen voor plantmateriaal naar Verenigd Koninkrijk

Publicatiedatum Nieuws: 23 april 2020

Het Verenigd Koninkrijk (VK) neemt met ingang van 21 april 2020 nieuwe maatregelen voor handel naar het VK van een aantal producten. Lees op deze pagina meer over de implementatie: Plantenpaspoort-PZ voor planten VK vanwege Xylella fastidiosa.

Er gelden nieuwe eisen voor plantmateriaal van Lavandula sp., Nerium oleander en Rosmarinus officinalis, en voor een aantal houtige gewassen en producten waaronder Platanus en Ulmus. Daarnaast is vanaf 21 april geen handel naar het VK meer mogelijk van Coffea, Olea europaea, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis. Deze eisen gelden voor alle EU lidstaten, en voor derde landen.

Hoe voldoen bedrijven aan de nieuwe eisen?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekijkt samen met de keuringsdiensten hoe Nederlandse bedrijven aan deze eisen kunnen voldoen.

Eisen voor Lavandula sp., Nerium oleander en Rosmarinus officinalis vanwege Xylella fastidiosa
Voor deze planten (met uitzondering van zaad) stelt het VK uitgebreide eisen, waaronder veldinspecties en verplichte toetsing. Naktuinbouw stelt een register op van bedrijven die hieraan kunnen voldoen. Als de planten uit een andere lidstaat komen, mogen ze naar het VK worden verhandeld als ze een plantenpaspoort (PP) hebben met PZ (‘Protected Zone’) voor Xylella fastidiosa. Naar verwachting hebben andere lidstaten dit nog niet ingericht.

Geen handel van planten van Coffea, Olea europaea, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis vanwege Xylella fastidiosa
Handel van planten van Coffea en Polygala myrtifolia vanuit Nederland (en alle andere EU-lidstaten en derde landen) naar het VK is verboden. Voor Olea europaea en Prunus dulcis zijn de nieuwe eisen van het VK zodanig dat daardoor de handel naar het VK niet langer mogelijk is.

Planten voor opplant van Platanus vanwege Ceratocystis platani
Voor planten voor opplant van Platanus gold in de hele EU voor de handel tot 14 december 2019 dat ze hun gehele leven waren opgekweekt in een gebied vrij van Ceratocystis platani. Vanwege recente vondsten van deze schimmel in Noord-Frankrijk stelde het VK dezelfde eisen opnieuw in. De handel van deze producten kan doorgaan van specifieke bedrijven die hiervoor geregistreerd staan bij Naktuinbouw. Wel moet een PZ PP voor Ceratocystis platani worden aangebracht. Plantmateriaal uit andere lidstaten kan alleen verhandeld worden naar het VK als van het land van oorsprong een PZ PP is aangebracht.

Planten voor opplant van Ulmus vanwege Candidatus Phytoplasma ulmi
De eisen van het VK zijn hetzelfde als die tot december 2019 van kracht waren in de gehele EU. Dit organisme komt niet in Nederland voor en de handel van deze producten kan daarom doorgang blijven vinden. Wel moet een PZ-plantenpaspoort voor Candidatus Phytoplasma ulmi worden aangebracht.

Planten, hout, houtdelen en schors van Fraxinus, Juglans ailantifolia, Juglans mandshurica, Ulmus davidiana en Pterocarya rhoifolia uit derde landen
De eisen voor deze producten gelden alleen voor plantmateriaal met herkomst uit specifieke derde landen (Wit-Rusland, China, Noord-Korea, Kazakhstan, Mongolië, Zuid-Korea, Rusland, Taiwan, Oekraïne en de Verenigde Staten). De nieuwe eisen van het VK zijn zo dat daardoor de handel naar het VK van plantaardig materiaal en hout uit deze landen naar het VK voorlopig niet mogelijk is. De registers van de NVWA worden hierop aangepast. De handel van deze producten met herkomst Nederland of andere EU-lidstaten kan doorgang blijven vinden. Wel moet een PZ-plantenpaspoort voor Agrilus planipennis worden aangebracht.

Welke documenten zijn nodig voor handel naar het VK?

Het plantmateriaal moet voorzien zijn van ‘official statements’ dat voldaan wordt aan deze eisen. Nederlandse bedrijven kunnen dit doen door het aanbrengen van een plantenpaspoort bestemd voor beschermde gebieden (PZ) met de EPPO-code of de volledige naam van het betreffende quarantaine-organisme. Er is dus geen fytosanitair certificaat nodig. 

Waarom deze nieuwe eisen vanuit het VK?

Het VK neemt deze maatregelen om zich beter te beschermen tegen de introductie van boven­genoemde plantenziekten en -plagen. Deze tijdelijke maatregelen passen binnen het kader van de huidige EU-wetgeving. De EU-wetgeving biedt deze ruimte; de Europese Commissie beoordeelt de maatregelen verder. Mogelijk worden de eisen op termijn in de EU-wetgeving opgenomen, of het VK moet ze aanpassen of intrekken.

Vragen?

Neem voor vragen contact op met de teamadministratie Keuringen via e-mail.

Bron: NVWA