Nieuwe moleculaire toetsen voor bacterieziekten in tuinbouwgewassen

Publicatiedatum Nieuws: 22 april 2020

Het toetslaboratorium heeft nieuwe PCR-toetsen voor het opsporen van zowel Agrobacterium tumefaciens als Rhodococcus fascians. De directe plant-extract PCR-toets is gevalideerd voor plantmonsters van diverse gewassen.

DNA lab

Agrobacterium tumefaciens

Agrobacterium tumefaciens (Atum), ook wel wortelknobbelbacterie genoemd, is een bodembacterie die overal ter wereld voorkomt. Ziekteverwekkende stammen kunnen bij veel tuinbouwgewassen knobbelvorming veroorzaken. Infecties kunnen leiden tot bladverkleuring, dwerggroei en zelfs tot afsterven van het gewas.

Het eerdere toetsprotocol voor Atum was van toepassing op plantmateriaal en water. Voor plantmateriaal wordt de kweekmethode vervangen door de nieuwe PCR-toets. Voor het toetsen op water verandert er niets. Deze toets kan ook nog gewoon worden aangevraagd.   

Rhodococcus fascians

Rhodococcus fascians (Rfas), ook wel woekerziekte genoemd, is een veel voorkomende bacterie in siergewassen. Infecties met deze ziekteverwekkende bacterie kunnen leiden tot stengel- of bladknopwoekeringen of misvorming. De symptomen worden soms verward met woekeringen veroorzaakt door Agrobacterium tumefaciens of fytoplasma’s. Rfas komt steeds vaker voor in siergewassen. Daarom is tijdige detectie belangrijk.  

 

 • Monstergrootte:
  • Atum losse toets: max. 5 stengeldelen
  • Rfas losse toets: 5 tot 10 stengeldelen, indien mogelijk met bladknop
  • Combinatie van beide toetsen: max. 5 stengeldelen
 • Kosten*:
  • Indien apart aangevraagd: € 44,00 per monster
  • Combinatie van beide toetsen: € 60,00 per monster
 • Duur van de toets: gemiddeld 3 dagen

 

*Dit zijn de toetstarieven. Voor de basistarieven en vervolgtoetsen verwijzen u naar de tarievenlijst 2020.