Nieuwe real-time RT-PCR-toetsen voor plantmateriaal tuinbouwgewassen

Publicatiedatum Nieuws: 22 november 2021

We introduceren nieuwe real-time PCR’s voor detectie van TRSV en ToRSV in bladmateriaal van tuinbouwgewassen. Naktuinbouw Laboratoria blijft de sector ondersteunen door nieuwe toetsen te ontwikkelen die helpen bij diagnose van planten met symptomen of juist het controleren op en garanderen van vrijheid van bepaalde virussen.

Pipetteerrobot

De real-time RT-PCR is een techniek om RNA op een snelle manier te vermeerderen

Dit gebeurt met behulp van pathogeenspecifieke bouwstenen. De toename van het RNA kan op elk moment digitaal gevolgd worden. Hierdoor is het mogelijk om sneller en met meer zekerheid te bevestigen of het pathogeen aanwezig is.

Virussen

Tobacco ringspot virus (tabakskringvlekkenvirus, TRSV) en Tomato ringspot virus (tomatenkringvlekkenvirus, ToRSV) worden overgebracht door nematode Xiphinema americanum. Zowel de nematode als de virussen staan op de Europese quarantainelijst. De nematode komt niet in Europa voor, maar de virussen kunnen meereizen met plantmateriaal en worden toch af en toe gevonden. TRSV en ToRSV hebben een brede waardplantreeks, en zijn gevonden in zowel groentegewassen, sierteelt, als in boomkwekerijgewassen.

De protocollen voor deze quarantaine-pathogenen zijn goedgekeurd door de NVWA.

Nieuwe toetsen voor plantmateriaal tuinbouwgewassen

  • TRSV of ToRSV in plantmateriaal
    • Monster: maximaal 25 bladeren
    • Tarief PCR-basistoets: € 71,50
    • Duur basistoets: 4 dagen

 

* Voor basisbedragen zie tarievenlijst 2021.