Nieuwe valse meeldauw bedreigt akelei

Publicatiedatum Nieuws: 24 juli 2020

In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe valse meeldauw ontdekt, die een bedreiging vormt voor akelei (Aquilegia spp.). Deze schimmel (Peronospora aquilegiicola) is in 2019 als nieuwe soort beschreven. De herkomst van de besmetting in het VK is onduidelijk, maar mogelijk is ze binnengekomen vanuit Oost-Azië. De schimmel richt veel schade aan in het VK, maar men neemt geen officiële maatregelen. De ziekte is er inmiddels wijdverspreid. Recent is de schimmel ook in Duitsland aangetroffen.

Zieke en gezonde akelei

Welke schade geeft deze valse meeldauw?

Peronospora aquilegiicola is een ernstige ziekte die de planten binnen één tot twee jaar doodt. De eerste symptomen zijn door de nerven begrensde chlorose of vergeling van de bladeren. Vaak zijn meerdere gele plekken op de bladeren aanwezig die een mozaïek­patroon vormen. Aangetaste bladeren zijn aan de onderzijde vaak vuilwit tot grijs verkleurd door de sporen van deze schimmel. Uiteindelijk verwelken de bladeren en sterven ze af. Systemische infecties leiden tot egale geelverkleuring van de bladeren. Ook kunnen dwerggroei en vervorming van bladeren en bloemen optreden.

Voor zover nu bekend zijn alle soorten akelei gevoelig voor deze schimmel, ook de wilde soorten. Naast economische schade in de teelt, lijkt deze ziekte ook een bedreiging te vormen voor de natuurlijke omgeving.

Hoe voorkomt u besmetting?

De schimmel kan meekomen met zowel de planten van akelei als met het zaad. Haalt u planten of zaden uit het VK, Duitsland of Azië binnen? Verzeker u er dan van bij uw leverancier dat het materiaal vrij is van deze ziekte. Wees ook alert als u zaden van deze herkomsten heeft gezaaid. Houdt deze planten gescheiden van andere partijen, totdat u weet dat ze niet besmet zijn. Symptomen ontstaan naar verwachting binnen vier tot zes weken.

Geef de informatie ook door aan uw afnemers in binnen- en buitenland. Informatie (in het Engels) vindt u op de website van de NVWA.

Wat moet u doen als u een besmetting vermoedt?

De NVWA probeert verspreiding van deze ziekte te voorkomen. Ze vragen bedrijven daarom alert te zijn op deze valse meeldauw. Dit geldt voor de eigen teelt, maar zeker ook voor materiaal dat u haalt uit het VK, Duitsland, Azië en andere Europese landen. Mogelijk komt de ziekte al voor in meer Europese landen. Juiste informatie daarover voorkomt onnodige EU-maatregelen.

Neem contact op met de NVWA als u planten aantreft die besmet lijken met deze schimmel. Dit kan op twee manieren:

 • via een e-mail aan Johan Meffert.
 • door een monster in te sturen voor determinatie. Vermeldt daarbij dat het gaat om ‘onderzoek Aquilegia op Peronospora’. De NVWA onderzoekt dan kosteloos of het om deze nieuwe schimmel gaat. Monsters kunt u inzenden naar: 
  • NVWA
   Nationaal Referentie Centrum
   t.a.v. vakgebied Mycologie
   Postbus 9102
   6700 HC Wageningen

 

Bron: NVWA