Noodprocedure Client Import gewijzigd

Publicatiedatum Nieuws: 16 november 2022

Vanaf 16 november 2022 is de noodprocedure CLIENT Import gewijzigd. Deze noodprocedure geldt als er een storing optreedt in de keten tussen aanvrager en CLIENT Import.

Vrachtwagen volladen met volle karren plantmateriaal

Wat is er gewijzigd?

Bij een storing die langer dan een uur duurt, kan de aangever het CHED PP op de website van de NVWA invullen, uitprinten en voorzien van een handtekening.

  • Blijft de zending in Nederland, dan is het gebruik van dit CHED niet noodzakelijk.
  • Wordt de zending verlegd of ingeklaard bij de douane in een andere lidstaat? Dan is het wel noodzakelijk om dit CHED PP te gebruiken.

De aangever stuurt dit CHED PP naar de keuringsdienst die is gekoppeld aan de erkende import inspectielocatie. Gaat het om een Naktuinbouw-locatie? Stuur dan een e-mail naar de planning.

Zodra de storing is verholpen moet de aangever de aangiftes van de zendingen, die zijn afgehandeld tijdens de noodprocedure, alsnog aanbieden aan Client Import. Dit is nodig omdat via Client Import de gegevens naar Traces gaan.

Bron: NVWA