Nu ook verdiepingscursus Export zaaizaden

Publicatiedatum Nieuws: 27 juli 2022

Wilt u meer inzicht in het proces van exportcertificering van groente- en bloemzaden? Volg dan onze basiscursus Export zaaizaden op 23 september 2022. Of volg de nieuwe verdiepingscursus Export zaaizaden op 28 september, waar uitgebreid op specifieke gevallen wordt ingegaan.

Exportzaden

Voor de export van plantmateriaal naar derde landen (buiten de EU) is het verplicht een exportinspectie aan te vragen en een fytosanitair certificaat op te maken. Dit doet u via e-CertNL. Dit is een overheidssysteem voor het opmaken van onder andere fytosanitaire exportcertificaten en het aanvragen van fytosanitaire exportinspecties. 

Daarnaast moet worden voldaan aan de eisen die derde landen stellen en moet er met veel zaken rekening gehouden worden. Om u meer inzicht te geven in het proces van exportcertificering van groente- en bloemzaden hebben wij de basistraining ontwikkeld. Deze wordt op 23 september georganiseerd.

Nu ook verdiepingscursus op 28 september 2022

Daarnaast moet worden voldaan aan de eisen die derde landen stellen en moet er met veel zaken rekening gehouden worden. Het is voor u belangrijk om inzicht te hebben in het proces van exportcertificering van zaaizaden en de kaders die de NVWA daarbij aanhoudt.

In deze nieuwe verdiepingscursus leert u waar bepaalde informatie te vinden is, hoe u informatie moet interpreteren en waarom een vraag of probleem soms lang op een oplossing laat wachten en van land tot land kan verschillen. We besteden aandacht aan PleiO en de codering van zaaizaden.

Meer informatie?

Basiscursus Export zaaizaden op 23 september 2022 

Verdiepingscursus Export zaaizaden op 28 september 2022