Nu ook wacht- en doorlooptijden in tarievenlijst Laboratoria

Publicatiedatum Nieuws: 30 juli 2021

Het Toetslaboratorium heeft de tarievenlijst uitgebreid. Hierin is nu ook informatie te vinden over de wacht- en doorlooptijden van de reguliere kortdurende toetsen. Langdurige toetsen (trajectopdrachten) of maatwerk (onderzoeksopdrachten of diagnostiek) staan er niet in.

Er komt een monster binnen bij het Toetslaboratorium

Wachttijden

We spreken van een wachttijd vanaf het moment dat we het monster ontvangen tot het moment dat de toets start. Die tijd hebben we nodig om het monster te ontvangen, in te schrijven, de kwaliteit te controleren, eventueel te splitsen en het toetsen voor te bereiden. We proberen de wachttijden zo kort mogelijk te houden en de vijftien werkdagen niet te overschrijden.

Doorlooptijden

De doorlooptijd is de tijd tussen het starten van de toets tot het verzenden van het attest. Dit zijn vastgestelde tijden die afhankelijk zijn van de toetsmethode.

Een aanvraag met een combinatie van meerdere toetsen kan moeilijk zijn. Bij deze aanvragen keken we naar de meest logische doorlooptijd.

U kunt ons helpen onze wachttijden kort te houden

Meld uw monsters voordat u ze verstuurd bij ons aan. Dit kan bij onze planningsmedewerkers van het Toetslaboratorium. Vooral bij grotere partijen monsters is dit van belang.

Effect Covid-19 pandemie op de wachttijden en doorlooptijden

Door de Covid-19 pandemie is er het afgelopen jaar een grote vraag naar plastics en ingrediënten voor PCR geweest. Gelukkig is de impact op de doorlooptijden klein geweest. Dit komt door een goed voorraadbeheer en het op tijd vinden van betrouwbare alternatieven.

Op dit moment starten we 90% van de toetsen binnen tien werkdagen en 95% binnen de vijftien werkdagen.

 

* Voor basisbedragen zie Tarieven Laboratoria 2021