NVWA wijst belanghebbenden op nieuw EU-importverbod hoog risico planten

Publicatiedatum Nieuws: 21 december 2018

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) attendeert Nederlandse bedrijven en andere belanghebbenden op een recent besluit van de Europese Commissie om per 14 december 2019 een importverbod af te kondigen voor 35 genera (geslachten) houtige planten, 1 vrucht, 1 groente en 1 type hout.

Autoriteiten van derde landen kunnen in de loop van 2019 informatie aanleveren aan de Europese Commissie voor specifieke planten, om in aanmerking te kunnen komen voor een vrijstelling van dit verbod, zo mogelijk voordat het importverbod per 14 december 2019 van kracht wordt. De procedure voor het verkrijgen van deze vrijstelling is vastgelegd in een EU-besluit.

Criteria voor de vereiste informatie zijn benoemd in een EFSA document. Autoriteiten van derde landen kunnen dit nu al gebruiken om informatie voor dossiers samen te stellen.

Welke houtige planten worden verboden?

De volledige lijst met plantgenera is als volgt:

 • Acacia
 • Acer
 • Albizia
 • Alnus
 • Annona
 • Bauhinia
 • Berberis
 • Betula
 • Caesalpinia
 • Cassia
 • Castanea
 • Cornus
 • Corylus
 • Crataegus
 • Diospyros
 • Fagus
 • Ficus carica
 • Fraxinus
 • Hamamelis
 • Jasminum
 • Juglans
 • Ligustrum
 • Lonicera
 • Malus
 • Nerium
 • Persea
 • Populus
 • Prunus
 • Quercus
 • Robinia
 • Salix
 • Sorbus
 • Taxus
 • Tilia
 • Ulmus

Zaden, bonsais, weefselkweek materiaal, vruchten en bladeren zijn uitgezonderd van dit importverbod.

Welke planten worden ook verboden?

Ook zal er een importverbod gaan gelden voor:

 • alle type plantmateriaal van Ullucus tuberosus (knolgewas, wordt veelal als (sier) groente geïmporteerd)
 • vruchten van Momordica, waar Thrips palmi voorkomt
 • hout van Ulmus

Het besluit van de Europese Commissie vloeit voort uit de nieuwe Plantengezondheidsverordening (2016/2031), waarbij de EU meer wil inzetten op preventieve maatregelen om de insleep van schadelijke organismen tegen te gaan. Volgens de verordening kunnen nieuwe importverboden worden ingesteld voor hoog-risico-planten, op basis van een voorlopige beoordeling.

Risico voor insleep van schadelijke organismen

De voorlopige beoordeling is uitgevoerd door deskundigen van de EU. Vanwege de uitbraken van schadelijke organismen afgelopen decennia worden met name houtige planten als hoog risico gezien. Een voorbeeld is de buxusmot (Cydalima perspectalis) die is geïntroduceerd door import van Buxus plantmateriaal uit China. Deze soort heeft zich snel verspreid en geeft nu in grote delen van de EU veel schade.

Naast deze buxusmot zijn er veel nog voor de EU onbekende, schadelijke organismen die kunnen worden binnen gebracht met geïmporteerd uitgangsmateriaal of groeimedia. Verbetering van teeltomstandigheden en het nemen van maatregelen tegen schadelijke organismen in de landen van herkomst is een blijvend aandachtspunt.

 

Bron: NVWA

Beeld: Marja van der Straten (NVWA)