Opogona sacchari krijgt RNQP-status

Publicatiedatum Nieuws: 06 september 2019

Opogona sacchari krijgt de RNQP-status. Tevens zijn alle Opogona-waardplanten vanaf 14 december 2019 plantenpaspoortplichtig. Importeert, teelt of verhandelt u gewassen die waardplant zijn voor Opogona sacchari? Houdt u dan rekening met de komende veranderingen.

Opogona sacchari

Opogona sacchari heeft momenteel nog de status als quarantaine organisme, maar valt in de nieuwe wetgeving onder de classificatie van RNQP (regulated non-quarantine pest). Met die verandering wordt erkend dat het organisme zich in een gebied gevestigd heeft, maar dat het organisme niet verspreid mag worden naar andere gebieden binnen de EU.

Hoe gaan we nu al met Opogona om?

Bij export (buiten de EU) en handel (binnen de EU) wordt toegezien op het niet verspreiden van het plaaginsect. Lidstaten zijn verplicht te melden als het organisme wordt vastgesteld bij handel binnen de EU. Dergelijke meldingen zijn echter niet goed voor de export- en handelspositie en kunnen daarmee op de langere termijn de handel in gevaar brengen.

Recente vondsten in partijen die binnen de EU verzonden zijn

Vanwege deze vondsten vraagt de NVWA de aandacht voor goede beheersing van Opogona. Bekende maatregelen zijn:

  • Voorzorg: cri-cri lampen ophangen
  • Voorzorg: intensievere uitgangscontrole
  • Beheersing: tijdens de teelt intensief (1-2 x per week) scouten op zieke planten en deze afvoeren. Ook bij gevlochten planten de zieke plant er tussenuit halen.
  • Bij bredere infectie: foggen met decis (’s nachts, 1 x per week)

Voor de afvoer van besmet product zijn er op dit moment geen specifieke voorwaarden. Om echter het risico van verspreiding te verlagen stelt de NVWA dat geïnfecteerd materiaal moet worden ingeseald. Vervolgens moet het materiaal worden verwerkt door een erkende vernietigingslocatie.

Vanaf 14 december 2019 alle Opogona-waardplanten plantenpaspoortplichtig

Mocht er bij de export- of veldcontroles verhoogde infectiedruk waargenomen worden, dan kunnen de hierboven genoemde maatregelen worden opgelegd als voorwaarde voor de afgifte van plantenpaspoorten. Op die manier hoopt de NVWA de handel en export op de langere termijn voor alle partijen mogelijk te houden.

 

Bron tekst: NVWA
Bron beeld: Koppert Biological Systems