Partijopgave materiaal met rechtstreekse afzet aan eindgebruiker

Publicatiedatum Nieuws: 05 maart 2020

Vanaf 5 maart kunnen bedrijven aparte partijopgave doen bij Naktuinbouw van materiaal met directe bestemming aan een eindgebruiker/eindconsument.

Om welk materiaal gaat het precies?

Materiaal met als doel rechtstreekse levering of directe verkoop aan eindgebruikers. Dit zijn particulieren, gemeentes en evenementenbedrijven. Het gaat hier expliciet om complete planten die vallen onder de categorie ‘siergewassen’. Het materiaal blijft verplicht fytosanitair gekeurd. Dit op basis van de EU-Plantgezondheidsverordening. Gedurende het gehele productieproces en verhandeling is dit materiaal strikt gescheiden van teeltmateriaal. De betreffende partijen zijn hiervoor duidelijk en op een aparte wijze gelabeld.

Het gebruik maken van deze regeling heeft een aantal belangrijke consequenties

Zo geldt bijvoorbeeld dat voor partijen die eenmaal in de keuring zijn opgegeven met als bestemming directe afzet aan de eindgebruiker, deze nooit meer in de handel kunnen komen als teeltmateriaal. Dit is één van de consequenties. Als u hierover of over de andere consequenties meer wilt weten dan informeren wij u graag. Stuur hiervoor een mail aan onze teamadministratie Keuringen. Dit geldt ook voor opgave van betreffende partijen.