Plant Variety Protection Toolbox 2020

Publicatiedatum Nieuws: 21 februari 2020

In de afgelopen vier jaar zijn er enkele tientallen projecten uitgevoerd om het belang van kwekersrecht onder de aandacht te brengen of om het kwekersrechtonderzoek te verbeteren. Deze projecten zijn gefinancierd door de Plant Variety Protection Toolbox. Ook in 2020 stelt het Ministerie van LNV € 230.000 beschikbaar voor de Toolbox-projecten.

Toolbox project

De vraag naar de Toolbox-projecten komt met name vanuit de landbouwraden. In 2019 werd de Toolbox geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat betrokken landen deze activiteiten waarderen en als nuttig en efficiënt worden ervaren.

In 2020 gaan we door met de activiteiten van de PVP Toolbox

Hieronder volgt een opsomming van de verwachte activiteiten in 2020.

 • Ethiopië; start samenwerking Nederland en Ethiopië op gebied van kwekersrecht
 • Japan; een bezoek aan Nederland in verband met uitwisseling werkwijze inbreuk
 • Egypte; een bezoek van verschillende stakeholders aan Nederland om kennis te verkrijgen over mogelijke impact van kwekersrecht. Een seminar in Egypte waarin de implantatie van kwekersrecht wordt bediscussieerd
 • Tanzania; symposium in Tanzania/Zanzibar en ondersteuning van de administratie
 • India; DUS-training in siergewassen (roses)
 • Mexico; kwekersrechtcursus in Mexico (UPOV 91) en een seminar over EDV
 • Maleisië; deelnemer aan PBR training course in Wageningen
 • Kazakhstan; kwekersrechtcursus in Kazakhstan en seminar over de voordelen lidmaatschap UPOV
 • Rwanda; deelnemer aan PBR training course in Wageningen en een training in administratie in Roelofarendsveen
 • Uganda; seminar over implementeren kwekersrecht op politiek niveau in Uganda
 • UPOV; ondersteunen van PRISMA, elektronisch aanmelden
 • Mongolië; deelnemer aan PBR training course in Wageningen. Ondersteunen van Word Seed Partnership bijeenkomst in Mongolië
 • Afrika; 'High level study tour' in Kenia als voorbeeld voor ander Afrikaanse landen
 • Jordanië; deelnemer aan PBR training course in Wageningen. Een week training in DUS groentegewassen in Roelofarendsveen
 • Plantum/Oxfam; Project 'Options to interpret the notion of private and non-commercial use as included in Article 15.1.i of the UPOV 1991 Convention'

Er zijn ieder jaar wel een paar activiteiten die niet kunnen door gaan. Dit gaan we in de zomer na. Ook stellen we dan vast of er alternatieve activiteiten georganiseerd gaan worden.

Overige internationale kwekersrechtactiviteiten

 • Myanmar; een zevental activiteiten ter ondersteuning (financiering RVO)
 • Tanzania; het verbeteren van registratie van nieuwe aardappelrassen (financiering RVO)
 • Nigeria; activiteiten om het opzetten van een kwekersrecht systeem te ondersteunen (financiën nog niet rond; RVO/WUR)
 • OAPI; het ondersteunen van activiteiten om kwekersrecht te promoten en onderzoek te verbeteren in zeventien Franstalige landen in Afrika (financiering EU/OAPI)
 • IPKey; Intellectual property Key projects. Naar verwachting wordt er een training verzorgd in Zuidoost Azië waarin Naktuinbouw een rol kan hebben (financiering EU)

Heeft u vragen over de Toolbox-projecten?

Raoul Haegens en Laura Piñán González zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten van de Plant Variety Protection Toolbox. Heeft u vragen of wilt u bij een project betrokken worden? Neem dan contact op met Laura of Raoul