Plantenpaspoort bij kwekersrechtaanvragen

Publicatiedatum Nieuws: 09 maart 2020

Wilt u plantmateriaal voor DUS-onderzoek opsturen naar Naktuinbouw? Zorg dan dat er een plantenpaspoort bij zit.

Sinds 14 december 2019 is de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening van kracht, inclusief een nieuw plantenpaspoort. Al het teeltmateriaal van bloemisterij-, boomkwekerij- en groentegewassen was al paspoortplichtig. Sinds december is ook materiaal bestemd voor opplant, waaronder pot-, perk- en kuipplanten (eindproduct) paspoortplichtig in het EU-handelsverkeer. Ook plantmateriaal voor het DUS-onderzoek moet een plantenpaspoort hebben. 

Wat als er geen plantenpaspoort bij een aanvraag zit?

De rassenonderzoekers van Naktuinbouw sturen nu nog een herinnering. Mogelijk bent u het plantenpaspoort vergeten.

In de toekomst heeft het niet aanwezig zijn van een plantenpaspoort bij de ontvangst van plantmateriaal gevolgen voor uw kwekersrechtaanvraag. Het kan leiden tot het niet accepteren van dit materiaal. Dan kunnen we geen onderzoek uitvoeren, of het onderzoek vertraagt met een jaar.

Meer informatie over het plantenpaspoort?

Lees meer over de plantgezondheidsverordening en het plantenpaspoort.