Plantenpaspoort voor beschermde gebieden

Publicatiedatum Nieuws: 30 april 2019

Met de ingang van de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening per 14 december 2019 veranderen de ZP-plantenpaspoorten. Dit zijn eisen die landen stellen voor extra bescherming tegen specifieke organismen. Het gaat om organismen die voorkomen in de Europese Unie, maar niet in dat land of in gebieden binnen dat land. Dit kennen we in de huidige situatie als ZP-plantenpaspoorten of ZP-eisen en -coderingen.

De formats van de nieuwe paspoorten zijn inmiddels officieel bekend.

ppp-beschermde-gebieden

De vaste elementen op het plantenpaspoort-PZ zijn:

  • in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)
  • in de rechterbovenhoek: het woord ‘Plantenpaspoort-PZ / Plant Passport-PZ’ met daar recht onder een referentie naar het specifieke organisme waarvoor het plantenpaspoort van toepassing is (in het voorbeeld xxx1)
  • 'A' + botanische naam
  • 'B' + ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer
  • 'C' + traceerbaarheidscode
  • 'D' + ISO-code land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is.

Aanduiding organisme

De huidige ZP-codes komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komen drie opties, namelijk:

  1. De volledige wetenschappelijke naam
  2. De EPPO-code
  3. Een door de EU beschikbaar gestelde code voor het organisme

Op onze website vindt u meer informatie waaronder voorbeelden van ingevulde plantenpaspoorten als inspiratie en overzicht van wetenschappelijke namen en EPPO codes.