Plantenpaspoortplicht Capsicum annuum per 1 november

Publicatiedatum Nieuws: 25 september 2019

Het Tomato Brown Rugose Virus (ToBRFV) krijgt vanaf 1 november 2019 de Q-status. Vanaf die datum is ook Capsicum annuum plantenpaspoortplichtig. Hier valt naast paprika en ook peper onder. 

De Europese Commissie heeft noodmaatregelen opgesteld om de introductie in en verspreiding binnen de EU van het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) te voorkomen. Dit virus krijgt met ingang van 1 november 2019 de Q-status. Er gelden dan voor tomaat, paprika en peper maatregelen voor zaden en jonge planten en teelt van vruchten voor consumptie.

De noodmaatregelen gelden tot 31 maart 2022 (en blijven ook na 14 december 2019 'gewoon' bestaan).

Plantenpaspoortplicht voor Capsicum annuum is nieuw

Zaad van tomaat (Solanum lycopersicum) is al lange tijd plantenpaspoortplichtig. Net als jonge planten van tomaat en paprika. Nieuw is de plantenpaspoortplicht voor Capsicum annuum. Onder Capsicum annuum valt naast de paprika ook de peper.

Veldinspectie van de moederplanten en toetsen van de zaden

Eisen die aan de zaden gesteld worden zijn:

  • een veldinspectie op de planten waarop het zaad geproduceerd wordt
  • een toetsing van de zaden

Beide om aan te tonen dat in het zaad geen ToBRFV zit.