PVP Toolbox nuttig en efficiënt

Publicatiedatum Nieuws: 08 oktober 2019

De PVP Toolbox is nuttig en efficiënt. Dat blijkt uit een evaluatie die in opdracht van het ministerie van LNV en Naktuinbouw is uitgevoerd.

In de afgelopen vier jaar zijn er enkele tientallen projecten uitgevoerd om het belang van kwekersrecht onder de aandacht te brengen. Deze projecten zijn gefinancierd door de Plant Variety Protection (PVP) Toolbox. Hiervoor werden onder meer ‘tools’ als training, bezoek van delegaties aan Nederland, het deelnemen aan de PVP cursus in Wageningen e.d. ingezet. De vraag naar deze projecten komt met name vanuit de Landbouwraden.

Naktuinbouw en het ministerie vroegen om een evaluatie

De financiering voor de PVP Toolbox is vastgesteld voor vijf jaar. Dit komt vanuit het ministerie LNV. Kwekersrechtexperts Chris van Winden en Kees van Ettekoven zijn gevraagd het functioneren van de PVP Toolbox te evalueren. Zij hebben gedurende hun loopbaan veel internationale ervaring opgedaan met kwekersrechtsystemen. Voor de evaluatie namen zij contact op met tien landbouwraden en met de leden van de adviesgroep en stuurgroep van de PVP Toolbox.

De resultaten zijn vastgelegd in een evaluatierapport

Het valt met name op dat de lage administratielast, deskundigheid en flexibiliteit op prijs worden gesteld. We hebben nu vier jaar financiering gehad en hopen op een voortzetting van de activiteiten van de PVP toolbox in de toekomst.

De heer Van Winden en de heer Van Ettekoven reikten maandag het evaluatierapport uit aan Raoul Haegens en Laura Piñán Gonzalez van Naktuinbouw. Raoul en Laura zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten van de Toolbox.