Raad van bestuur CPVO kiest nieuwe voorzitter en vicevoorzitter

Publicatiedatum Nieuws: 12 oktober 2020

Tijdens hun eerste volledig online bijeenkomst op 30 september 2020 koos de raad van bestuur van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO) hun nieuwe voorzitter en vicevoorzitter voor de periode 2020-2023.

M.Valstar

De nieuwe voorzitter is de heer Marien Valstar uit Nederland. Hij was voorheen plaatsvervangend voorzitter. De nieuwe vice-voorzitter is Dr. José Antonio Sobrino Maté, uit Spanje. De ingangsdatum is 5 oktober 2020 jl.

"De verkiezing van Marien Valstar tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het CPVO is uitstekend nieuws. Marien is een gerespecteerd expert in zaken die te maken hebben met het beleid rond plantaardig materiaal in het algemeen. En hij heeft gedetailleerd inzicht in kwekersrechten en aanverwante gebieden zoals zaden en teeltmateriaal", zei Martin Ekvad, voorzitter van het CPVO.

"Marien vertegenwoordigt Nederland in verschillende internationale fora en is momenteel voorzitter van de UPOV-raad. Het lijdt geen twijfel dat Mariens ervaring een zeer waardevolle aanwinst is voor het CPVO, voor de bescherming van plantenrassen in Europa en voor de erkenning van het kwekersrechtsysteem van de Europese Unie wereldwijd”, voegde hij eraan toe.

“Ik ben vereerd dat ik ben gekozen tot voorzitter van de raad van bestuur. Ik werk nu nauw samen met het CPVO om innovatie bij het ontwikkelen van nieuwe plantensoorten te ondersteunen. Ik kom uit een land met een lange geschiedenis van plantenveredeling en zie de voordelen van investeringen op dit gebied voor de samenleving. Ik hoop als voorzitter een bijdrage te kunnen leveren aan het EU PVP-systeem”, legt Marien Valstar uit.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van het CPVO is opgericht bij Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake de rechten van kwekers in de Gemeenschap en komt normaliter twee keer per jaar bijeen. Het is samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie, en hun plaatsvervangers. UPOV, EUIPO, CIOPORA, Plantum en Euroseeds nemen deel als waarnemers.

Bron: CPVO