Regelgeving Plant Reproductive Material (PRM)

Publicatiedatum Nieuws: 08 juli 2022

Voor het in het verkeer brengen van uitgangsmateriaal gelden diverse Europese handelsrichtlijnen. In grote lijnen schrijven al deze handelsrichtlijnen voor dat uitgangsmateriaal gezond en voldoende rasecht en raszuiver moet zijn en dat het een goede kwaliteit heeft. De Europese Commissie is van plan om een groot deel van de handelsrichtlijnen samen te voegen tot een richtlijn of verordening Plant Reproductive Material (PRM).

De Commissie wil deze PRM ook gebruiken om een aantal beleidsdoelstellingen rond duurzaamheid te bereiken. Dit proces loopt al een aantal jaren. De commissie heeft diverse onderzoeken uitgevoerd naar de behoeften en wensen bij belanghebbende organisaties. Naktuinbouw werd daarvoor regelmatig om feedback gevraagd. Wij hebben steeds benadrukt dat het belangrijk is om voldoende ruimte te laten voor de verschillen die er nu zijn tussen de sectoren. Fruitgewassen met hun certificeringschema kunnen we niet vergelijken met de sierteelt. Groentezaden kunnen we niet samenvoegen met landbouwzaden. 

Eerste concepten eind 2022 verwacht

Op dit moment is de Commissie bezig met het schrijven van de eerste concepten. Deze worden aan het eind van dit jaar verwacht. Daarna begint natuurlijk een lang traject van overleg met de lidstaten en alle betrokken organisaties. Naktuinbouw volgt de ontwikkelingen op de voet, samen met ons ministerie van LNV en de andere keuringsdiensten.